Zmluvy 2017 - Kysucká knižnica v Čadci

Pripravujeme
Nové knihy
Knižnica v médiách
Otváracie hodiny
Periodiká
Instagram
Facebook
Knižnica je v 100 % majetkovom podiele ŽSK.
Kysucká knižnica v Čadci ponúka na odpredaj vyradené staršie knihy za zostatkovú cenu 0,30 € a časopisy za zostatkovú cenu 0,10 € v čase otváracích hodín knižnice.
Prejsť na obsah

Zmluvy 2017

Informácie > Dokumenty
Zmluvy za rok:  2022  2021  2020  2019  2018  2017   2016   2015   2014   2013   2012
V tabuľkovom formáte xls tu
01-2017
02-2017
03-2017
04-2017Dohoda o doplňovaní knižničných fondov
05-2017Zmluva o spolupráci
06-2017
07-2017
08-2017Zmluva o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
09-2017
10-2017Dohoda - Praxou k zamestnaniu
11-2017
12-2017
13-2017Zmluva o poskytnutí finačných prostriedkov
14-2017
15.2017
Zmluva o poskytovaní služieb
16-2017
17-2017Príkazná zmluva
18-2017
19-2017
20-2017
21-2017
22-2017
23-2017
24-2017
25-2017
26-2017Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
27-2017Zmluva o výpožičke
28-2017
29-2017
Zmluva o poskytnuti dotácie zo štátneho rozpočtu
30-2017
31-2017
32-2017
Kúpna zmluva
33-2017
34-2017
35-2017
Príkazná zmluva
37-2017
Príkazná zmluva
38-2017
Dohoda zmluvných strán o odstúpení od kupnej zmluvy
39-2017
Dodatok č.1 k kúpnej zmluvy
40-2017
Dohoda aktivačnej činnosti
41-2017
Kúpna zmluva
42-2017
43-2017
44-2017
Príkazná zmluva
45-2017
Príkazná zmluva
46-2017
47-2017
Príkazná zmluva
48-2017
49-2017
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Čadca
50-2017
Kúpna zmluva
51-2017
52-2017
53-2017
54-2017
55-2017
Zmluva o dielo
56-2017
57-2017
58-2017
59-2017
60-2017
61-2017
62-2017
63-2017
64-2017
65-2017
66-2017
67-2017
68-2017
69-2017
70-2017
Príkazná zmluva
71-2017
Zmluva o výpožičke
72-2017
73-2017
74-2017
75-2017
76-2017
77-2017
Zmluva o poskytnutí daru
78-2017
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
79-2017
Zmluva o umeleckom výkone
80-2017
81-2017
82-2017
83-2017
84-2017
85-2017
86-2017
87-2017
88-2017
89-2017
90-2017
91-2017
92-2017
93-2017
94-2017
95-2017
96-2017
97-2017
98-2017
99-2017
100-2017
101-2017
102-2017
103-2017
104-2017
Zmluva o poskytovaní služieb
© Kysucká knižnica v Čadci
Sponzori:
Partneri knižnice:
Mediálni partneri:
Návrat na obsah