Zmluvy 2012 - Kysucká knižnica v Čadci

Pripravujeme
Nové knihy
Knižnica v médiách
Otváracie hodiny
Periodiká
Instagram
Facebook
Knižnica je v 100 % majetkovom podiele ŽSK.
Kysucká knižnica v Čadci ponúka na odpredaj vyradené staršie knihy za zostatkovú cenu 0,30 € a časopisy za zostatkovú cenu 0,10 € v čase otváracích hodín knižnice.
Prejsť na obsah

Zmluvy 2012

Informácie > Dokumenty
Zmluvy za rok:  2022  2021  2020  2019  2018  2017   2016   2015   2014   2013   2012
V tabuľkovom formáte xls tu      
01/2012    Kolektívna zmluva
03/2012    Kúpna zmluva
06/2012    Kúpna zmluva
08/2012    Dohoda o doplňovaní KF
09/2012    Dohoda o doplňovaní KF
10/2012    Dohoda o doplňovaní KF
11/2012    Dohoda o doplňovaní KF
07/2012    Dohoda o doplňovaní KF
08/2012    Dohoda o doplňovaní KF
09/2012    Dohoda o doplňovaní KF
10/2012    Dohoda o doplňovaní KF
11/2012    Ddohoda o doplňovaní KF
12/2012    Dohoda o doplňovaní KF
13/2012    Dohoda o doplňovaní KF
14/2012    Kúpna zmluva
15/2012    Dohoda o doplňovaní KF
16/2012    Dohoda o doplňovaní KF
17/2012    Ddohoda o doplňovaní KF
18/2012    Zmluva o spolupráci
19/2012    Dohoda o doplňovaní KF
20/2012    Dohoda o doplňovaní KF
21/2012    Dohoda o doplňovaní KF
22/2012    Dohoda o doplňovaní KF
23/2012    Dohoda o doplňovaní KF
24/2012    Dohoda o doplňovaní KF
25/2012    Dohoda o doplňovaní KF
26/2012    Zmluva o poskytnutí dotácie
27/2012    Dohoda o vykonaní praxe
28/2012    Dohoda o vykonaní praxe
29/2012    Dohoda o vykonaní praxe
30/2012    Zmluva o poskytnutí dotácie
31/2012    Zmluva o poskynutí dotácie
32/2012    Zmluva o poskytnutí dotácie
33/2012    Zmluva o prevode majetku
34/2012    Zmluva o poskytnutí dotácie
35/2012    Príkazná zmluva
36/2012    Kúpna zmluva
37/2012    Zmluva o poskytnutí služieb
38/2012    Zmluva o výpožičke
39/2012    Dohoda o ďalšom vzdelávaní
40/2012    Dodatok č.1
41/2012    Zmluva o využívaní lektronických služieb
42/2012    Nájomná zmluva
43/2012    Dohoda o poskytnutí služobného motorového vozidla zamestnancovi


© Kysucká knižnica v Čadci
Sponzori:
Partneri knižnice:
Mediálni partneri:
Návrat na obsah