Projekt - Spoznávame sa cez kultúrne a literárne hodnoty - Kysucká knižnica v Čadci

Pripravujeme
Nové knihy
Knižnica v médiách
Otváracie hodiny
Periodiká
Instagram
Facebook
Knižnica je v 100 % majetkovom podiele ŽSK.
Kysucká knižnica v Čadci ponúka na odpredaj vyradené staršie knihy za zostatkovú cenu 0,30 € a časopisy za zostatkovú cenu 0,10 € v čase otváracích hodín knižnice.
Prejsť na obsah

Projekt - Spoznávame sa cez kultúrne a literárne hodnoty

Činnosť


Projekt: Spoznávame sa cez kultúrne a literárne hodnoty


PARTNERI PROJEKTU
      Kysucká knižnica v Čadci a Żywiecka Biblioteka Samorządowa        
 

Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce
Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013© Kysucká knižnica v Čadci
Sponzori:
Partneri knižnice:
Mediálni partneri:
Návrat na obsah