Prednášková miestnosť - prenájom - Kysucká knižnica v Čadci

Pripravujeme
Nové knihy
Knižnica v médiách
Otváracie hodiny
Periodiká
Instagram
Facebook
Burza kníh - Kysucká knižnica v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja ponúka vyradené staršie knihy, ktoré si môžete zakúpiť za zostatkovú cenu 0,30 € za kus v čase otváracích hodín knižnice.
Prejsť na obsah

Prednášková miestnosť - prenájom

Služby
PREDNÁŠKOVÁ  MIESTNOSŤ  KYSUCKEJ  KNIŽNICE  V ČADCI
- PRENÁJOM –

Kysucká knižnica v Čadci ponúka na prenájom prednáškovú miestnosť v priestoroch Kysuckej knižnice v Čadci, ktorej kapacita je 70 miest s technickým vybavením:
- premietacie plátno,
- televízor.

Cenník prenájmu v prednáškovej miestnosti Kysuckej knižnice v Čadci:

Cena:     10,00 €/hod. v čase otváracích hodín knižnice.
Kontakt:  0915 572 250

V súlade s platným Knižničným a výpožičným poriadkom Kysuckej knižňice v Čadci knižnica neprenajme priestory knižnice podujatiam a aktivitám, ktoré propagujú násilie, pornografiu, pedofíliu, fašizmus, rasovú a náboženskú neznášanlivosť a pod.

Až po potvrdení voľného termínu Kysuckou knižnicou v Čadci bude na prenájom uzatvorená zmluva o prenájme nebytových priestorov.
Predbežná objednávka na prenájom prednáškovej miestnosti v Kysuckej knižnici v Čadci© Kysucká knižnica v Čadci
Sponzori:
Partneri knižnice:
Mediálni partneri:
Návrat na obsah