Pamätné izby v knižnici - Kysucká knižnica v Čadci

Pripravujeme
Nové knihy
Knižnica v médiách
Otváracie hodiny
Periodiká
Instagram
Facebook
Prebieha výpredaj vyradených kníh v Kysuckej knižnici v Čadci, ktoré si môžete zakúpiť za zostatkovú cenu 0,30 € za kus v čase otváracích hodín knižnice.
Prejsť na obsah

Pamätné izby v knižnici

Informácie > O knižnici
Pamätné izby v Kysuckej knižnici v Čadci

Kysucká knižnica v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja okrem svojich odborných činností a bohatej ponuke knižnično-informačných služieb používateľom, sústreďuje svoju pozornosť i na propagáciu a zviditeľňovanie významných regionálnych literárnych osobností, ktoré sa natrvalo zapísali do histórie Kysúc. Zrekonštruované priestory knižnice vytvorili priestor na prezentáciu života a diela významných prozaikov Jozefa Hnitku (1913-1992) a Pavla Hrtusa Jurinu (1919-1994), na ktorých počesť boli v knižnici inštalované pamätné izby.
Pamätná izba Jozefa Hnitku
Kysucká knižnica v Čadci sprístupnila Pamätnú izbu Jozefa Hnitku na podnet prof. PhDr. Márie Bátorovej, DrSc., ktorá venovala Kysuckej knižnici zariadenie interiéru pamätnej izby - pohovku, podobizeň Jozefa Hnitku, písací stôl a stolnú lampu, osobné dokumenty - vysvedčenia, rukopisy, ktoré sú vystavené v sklenených skrinkách. Rozohraná partia šachu s obľúbenými šachovými figúrkami nás vtiahne  do atmosféry, akoby sa Jozef Hnitka  po viac ako 60-tich rokoch vrátil symbolicky knižnice, kde v minulosti pôsobil ako prvý riaditeľ štatutárnej Okresnej knižnice. Spisovateľ, pedagóg a publicista Jozef Hnitka bol počas totalitného režimu odsunutý z literárneho diania. Výber z jeho tvorby kniha Transfúzia vyšla až v roku 1991 vďaka jeho dcére, literárnej vedkyni a spisovateľke Márii Bátorovej, ktorá siahla po otcovej pozostalosti a umožnila bližšie spoznať túto pre verejnosť menej známu literárnu osobnosť. Jozef Hnitka, ako významná súčasť regionálnej  spisovateľskej obce má svoje trvalé miesto v Kysuckej knižnici. V roku 1999 bol vo vstupnej hale nainštalovaný aj originálny reliéf spisovateľovho portrétu s podpisom a dvojverším jeho  básne, ktorý zhotovil výtvarník Róbert Herz. Kópia reliéfu je umiestnená na rodinnej hrobke spisovateľa na Mestskom cintoríne v Čadci.

Jozef HnitkaŽivot vo vnútornej emigrácií (film)
Film o živote a diele významného kysuckého spisovateľa, pedagóga a zároveň prvého riaditeľa Okresnej knižnice v Čadci Jozefa Hnitku. Spomienky  známych kysuckých osobností na spisovateľa, ktorý svoj život prežil a tvoril v nedobrovoľnej vnútornej emigrácii.

Spisovateľ Jozef Hnitka - Stratení v čase 1
Rozhlasový cyklus Stratení v čase v spomienkach sprítomňuje príbehy osobností, ktorým po rokoch môžeme rozumieť presnejšie, pretože sa z nich stiera ideologický nános totalitných režimov. Počúvať spomienky na spisovateľa Jozefa Hnitku vás pozýva autorka Ivica Ruttkayová.

Ukážka z tvorby Jezefa Hnitku - Toeradori
________________________________________________________________________
Pamätná izba Pavla Hrtusa Jurinu
Pamätná izba Pavla Hrtusa Jurinu vznikla v roku 2007 vďaka finančnej podpore Žilinského samosprávneho kraja. Symbolické dvere z chalupy Jurinovcov vtedy otvoril iniciátor projektu PhDr. Pavol Holeštiak, PhD. Exponáty z pozostalosti Pavla Hrtusa Jurinu, ktoré si môžete v pamätnej izbe prezrieť, venovala knižnici rodina Smažáková a rodina Korčeková z Klokočova. Jurinu ako spisovateľa tu sprítomňujú jeho osobné predmety - písací stroj a pracovný stôl, prepracované rukopisy, skriňa a oblečenie. V presklených vitrínach sú uložené ďalšie predmety - sú to prvé peniaze zarobené v Austrálii, ktoré nikdy neminul, nástenný drevený kríž, ktorý mu bol oporou v ťažkých časoch emigrácie a okuliare, ktoré mu pomáhali pri písaní a spisovateľskej práci. Pozornosť si však zaslúžia aj ďalšie exponáty: kráľovský Certifikát udelenia štátneho občianstva Austrálie a Apoštolské požehnanie Pápežského úradu Vatikánu, ktoré mu osobne odovzdal pápež Pavol VI. Počas prehliadky pamätnej izby si návštevníci môžu pozrieť prezentáciu o živote a diele Pavla Hrtusa Jurinu, ktorú pri príležitosti Roka Pavla Hrtusa Jurinu na Kysuciach pripravila Kysucká knižnica. Pavol Hrtus Jurina patril medzi najvýznamnejších prozaikov slovenského exilu. Charakteristickým znakom tvorby autora sú najmä kysucké motívy a príbehy dedinského človeka v prvej polovici 20. storočia. Svojim  literárnym dielom plným neúnavného hľadania a nachádzania koreňov národnej hrdosti, kresťanskej viery a nevyčerpateľnej mravnej sily preslávil Kysuce v celom krajanskom svete.

Pamätné izby v Kysuckej knižnici si pri návšteve knižnice určite zaslúžia vašu pozornosť. Spoznávaním života a tvorby významných regionálnych osobnosti ponúkame návštevníkom možnosť obohatiť svoj kultúrny rozhľad o nové informácie z regiónu Kysúc, posilňovať  národnú hrdosť  a lokálpatriotizmus.


© Kysucká knižnica v Čadci
Sponzori:
Partneri knižnice:
Mediálni partneri:
Návrat na obsah