Optimálna knižnica - semináre - Kysucká knižnica v Čadci

Pripravujeme
Nové knihy
Knižnica v médiách
Otváracie hodiny
Periodiká
Instagram
Facebook
Knižnica je v 100 % majetkovom podiele ŽSK.
Prejsť na obsah

Optimálna knižnica - semináre

Činnosť
Odborný seminár pre knihovníkov a ďalších záujemcov zameraný na prácu
s mládežou vo veku 12-15 rokov v knižnici

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Spolufinancovanie zabezpečil Žilinský samosprávny kraj.


Odborný seminár pre knihovníkov a ďalších záujemcov zameraný na biblioterapiu a prácu
so znevýhodnenými skupinami v knižnici

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Spolufinancovanie zabezpečil Žilinský samosprávny kraj.


© Kysucká knižnica v Čadci
Sponzori:
Partneri knižnice:
Mediálni partneri:
Návrat na obsah