Optimálna knižnica - 4 - Kysucká knižnica v Čadci

Pripravujeme
Nové knihy
Knižnica v médiách
Otváracie hodiny
Periodiká
Instagram
Facebook
Knižnica je v 100 % majetkovom podiele ŽSK.
Kysucká knižnica v Čadci ponúka na odpredaj vyradené staršie knihy za zostatkovú cenu 0,30 € a časopisy za zostatkovú cenu 0,10 € v čase otváracích hodín knižnice.
Prejsť na obsah

Optimálna knižnica - 4

Činnosť
Optimálna knižnica – súčasť rozvojového programu mesta a obce v sociálnej,
kultúrnej a vzdelávacej oblasti 4.
Odborný seminár pre knihovníkov a ďalších záujemcov zameraný na biblioterapiu a prácu
so znevýhodnenými skupinami v knižnici

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Spolufinancovanie zabezpečil Žilinský samosprávny kraj.Možnosti uplatňovania biblioterapie a zážitkového čítania v práci s používateľom, čitateľom, návštevníkom knižnice
Doc. PaedDr. Katarína Majzlanová, PhD. - vysokoškolská pedagogička a vedkyňa
z Katedry liečebnej pedagogiky Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave – odborníčku na biblioterapiu
Publikácia: Základy biblioterapie pre knihovníkov
Biblioterapia a seniori
PaedDr. Dominika Marsovszká - vysokoškolská pedagogička a vedkyňa z Katedry liečebnej pedagogiky Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
Prezentácia PowerPoint: Biblioterapia a seniori

Seniori a knižnice v procese vzdelávania (pohľad do knižníc na Slovensku)
Mgr. Zuzana Mjartanová - vedúca Oddelenia knižnično-informačných služieb Krajskej knižnice v Žiline
Prezentácia PowerPoint: Seniori a knižnice v procese vzdelávania

Čitateľ ako človek tvorivý – O aktivitách (nielen) pre seniorov v Krajskej knižnici v Žiline
Marek Homola - Krajská knižnica v Žiline úsek Organizácia počítačových kurzov a tvorivých dielni
Prezentácia PowerPoint: Čitateľ ako človek tvorivý

Z našej kuchyne - rozmanité aktivity pre znevýhodnených používateľov v Turčianskej knižnici v Martine
Mgr. Zora Kalmanová – vedúca Oddelenie služieb Turčianskej knižnici v Martine
Prezentácia PowerPoint: Z našej kuchyne

Práca so znevýhodnenými skupinami v Mestskej knižnici v Ružomberku
Mgr. Mária Lesáková - Mestská knižnica Ružomberok
Prezentácia PowerPoint: Práca so znevýhodnenými skupinami v MsK v Ružomberku

Rozprávky večných detí – dlhoročný projekt realizovaný v Kysuckej knižnici v Čadci
Petronela Gavenčiaková – Kysucká knižnica v Čadci Úsek pre deti a mládež
Prezentácia PowerPoint: Rozprávky večných detí - dlhoročný projekt Kysuckej knižnice v Čadci

Obecná knižnica v Makove - Práca so znevýhodnenými skupinami obyvateľov z obce a z okolia
Helena Pajerová - vedúca Obecnú knižnicu v Makove
Prezentácia PowerPoint: Práca so znevýhodnenými skupinami obyvateľov

Seniori v Kysuckej knižnici v Čadci
Mgr. Helena Pagáčová – Kysucká knižnica v Čadci Úsek knižnično-vzdelávacích činností
Prezentácia PowerPoint: Seniori v  Kysuckej knižnici v Čadci

© Kysucká knižnica v Čadci
Sponzori:
Partneri knižnice:
Mediálni partneri:
Návrat na obsah