Opatrenia - Kysucká knižnica v Čadci

Prejsť na obsah

Upravené podmienky prevádzky Kysuckej knižnice v Čadci
od 22.11.2021 v 3. stupni ohrozenia
Vážení návštevníci knižnice, dovoľujeme si Vám oznámiť, že od 22. novembra 2021 sú v platnosti nové podmienky prevádzky knižnice. Prosíme Vás, aby ste tieto podmienky rešpektovali.
V zmysle aktuálnych vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva SR č. 258/2021 a 259/2021 a COVID AUTOMATOM verzia V4.3 knižnica poskytuje svoje služby v režime „OP“.
Za osobu v režime očkovaná alebo prekonala ochorenie COVID-19 (ďalej len „režim OP“) sa považuje:
-          osoba plne očkovaná,
-          osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami.
Za kompletne očkovanú osobu sa na účely tejto vyhlášky považuje:
a)      osoba najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky, alebo
b)      osoba najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky, alebo
c)      osoba najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19,               avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky, alebo
d)     osoba do 2 rokov veku, alebo
e)     osoba od 2 rokov do 12 rokov a dvoch mesiacov veku, ktorá je schopná sa preukázať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu               alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu.
Ak vyhláška stanovuje povinnosť preukázať sa potvrdením o očkovaní proti ochoreniu COVID-19, potvrdením o negatívnom výsledku testu na ochorenie COVID-19 alebo potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19, je uvedené potvrdenie možné nahradiť digitálnym COVID preukazom EÚ, ak je vydaný; v opačnom prípade je potrebné tieto skutočnosti preukazovať dokladom, z ktorého je určiteľná identita preukazujúcej sa osoby.
1. Podmienky vstupu do knižnice:
·           len osobám s prekrytými hornými dýchacími cestami
·           aplikovať si dezinfekciu na ruky
·           dodržiavať rozostupy 2 m; neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti alebo osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a ich asistentov,
·           v priestoroch knižnice sa môže zdržiavať 1 osoba na 15 m² plochy, maximálne 81 návštevníkov v jednom okamihu
2. Účasť na podujatiach pre verejnosť v knižnici sa riadi COVID AUTOMATom v režime „OP“
3. Odporúčame možnosť využívať online služby:
-          vypracovanie rešerší,
-          elektronické objednávanie kníh.
Vrátenie kníh je možné aj mimo otváracích hodín knižnice prostredníctvom biblioboxu.
Prosíme Vás o rešpektovanie prijatých opatrení.
                                     Ďakujeme za priazeň a tešíme sa na Vašu návštevu.
Návrat na obsah