Literárny počin - Kysucká knižnica v Čadci

Pripravujeme
Nové knihy
Knižnica v médiách
Otváracie hodiny
Periodiká
Instagram
Facebook
Výpredaj vyradených kníh v Kysuckej knižnici v Čadci, ktoré si môžete zakúpiť za zostatkovú cenu 0,30 € za kus v čase otváracích hodín knižnice.
Prejsť na obsah

Literárny počin

Podujatia
Kysucká knižnica v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja
v spolupráci s mediálnymi partnermi: Nezávislý týždenník Kysučanov – KYSUCE, e-KYSUCE, Kysucký Večerník, My Kysucké noviny a Kysucká televízia v Čadci každoročne vyzýva všetkých literátov, publicistov, redaktorov a kultúrnych pracovníkov na sústreďovanie nominácií na udelenie ocenenia
Ocenenie LITERÁRNY POČIN sa udeľuje:
Kysučanovi prípadne organizácii pôsobiacej na Kysuciach, alebo organizácii spätej s Kysucami za prezentovanie regiónu Kysúc v oblasti literatúry, písaného slova, za prípravu a realizáciu literárnych aktivít v nadregionálnom (krajskom, celoslovenskom alebo medzinárodnom) kontexte za každý predchádzajúci kalendárny rok.

Uzávierka prijímania písomných návrhov je každý rok zverejnená na web stránke Kysuckej knižnice v Čadci a prostredníctvom mediálnych partnerov (regionálna tlač a televízia).


Nominácie môžete zasielať aj e-mailom:
© Kysucká knižnica v Čadci
Sponzori:
Partneri knižnice:
Mediálni partneri:
Návrat na obsah