Literárny počin - Kysucká knižnica v Čadci

Pripravujeme
Nové knihy
Knižnica v médiách
Otváracie hodiny
Periodiká
Instagram
Facebook
Knižnica je v 100 % majetkovom podiele ŽSK.
Prejsť na obsah

Literárny počin

Podujatia
Kysucká knižnica v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja
v spolupráci s mediálnymi partnermi: KYSUCE - Nezávislý týždenník Kysučanov, mojeKYSUCE.sk, MY – Nezávislé noviny pre vašu obec, mesto a región a Kysucká televízia každoročne vyzýva všetkých literátov, publicistov, redaktorov a kultúrnych pracovníkov na sústreďovanie nominácií na udelenie ocenenia
Ocenenie LITERÁRNY POČIN sa udeľuje:
Kysučanovi prípadne organizácii pôsobiacej na Kysuciach, alebo organizácii spätej s Kysucami za prezentovanie regiónu Kysúc v oblasti literatúry, písaného slova, za prípravu a realizáciu literárnych aktivít v nadregionálnom (krajskom, celoslovenskom alebo medzinárodnom) kontexte za každý predchádzajúci kalendárny rok.

Nominácie môžete zasielať aj e-mailom:
© Kysucká knižnica v Čadci
Sponzori:
Partneri knižnice:
Mediálni partneri:
Návrat na obsah