Kysucké rozprávkové kráľovstvo - Kysucká knižnica v Čadci

Pripravujeme
Nové knihy
Knižnica v médiách
Otváracie hodiny
Periodiká
Instagram
Facebook
Knižnica je v 100 % majetkovom podiele ŽSK.
Prejsť na obsah

Kysucké rozprávkové kráľovstvo

Podujatia
Kysucké rozprávkové kráľovstvoProjekt kráľovstva
Cieľ projektu

1.  oživiť záujem detí a mládeže o históriu a kultúru, pamiatky, prírodné krásy Kysúc, ale aj o  ľudovú slovesnosť, nárečia a tradície na Kysuciach ;
2.  prehĺbiť záujem detí a mládeže o literárne a dramatické umenie, výtvarné umenie a hudbu; zatraktívniť podujatia určené deťom a mládeži z týchto oblasti ;
3.  nadviazať bližšiu spoluprácu medzi organizáciami, ktoré združujú deti a mládež alebo s nimi pracujú ;
4.  centrálne registrovať podujatia určené deťom a mládeži realizované v regióne v školskom alebo kalendárnom roku a ocenenie detí, ktoré sa umiestnili na popredných miestach v krajských a celoslovenských, príp. medzinárodných súťažiach a vzorne reprezentovali svoje mesto, obec, Kysuce a Kysucké rozprávkové kráľovstvo ; na spoločnom podujatí budú títo reprezentanti ocenení a pasovaní napr.:

A) za rytiera krásneho slova
B) majster štetca (výtvarné súťaže)
C).... a zaradení do kráľovského dvora

Zameranie projektu:
deti a mládež Kysúc, okresov Čadca a KNM

Zakladatelia a hlavní organizátori:
Mgr. Janka Mudríková, PaedDr. Jaroslav Velička, Mgr. Marta Buchcárová, Miroslav Ďurica

Zakladajúce organizácie Kysuckého rozprávkového kráľovstva:
Kysucká knižnica v Čadci, Špeciálna základná škola Čadca, Centrum voľného času v Čadci, Dom kultúry v Čadci

Zakladajúca listina:
Správca sveta fantázie dáva celému svetu a kysuckému ľudu na vedomie, že s platnosťou od 27. októbra 2004 sa zakladá Kysucké rozprávkové kráľovstvo s trvaním na veky vekúce. Bude spájať všetkých ľudí dobrej vôle s duchom plným fantázie a humoru, deti, mládež a dospelých, ktorí si zachovávajú ducha večnej mladosti, všetkých, ktorí sú ochotní šíriť slávu kráľovstva.

Občanom Kysuckého rozprávkového kráľovstva sa bude môcť stáť každý, kto má rád rozprávky, povestí, príbehy zo života, rád číta, kreslí, recituje, spieva, tancuje a robí rôzne aktivity, ktorými poteší ostatných ľudí. Má rád svoje rodisko - Kysuce, pozná jeho históriu, pamiatky a prírodné krásy. Svojou šikovnosťou, tvorivosťou a umom rozširuje bohatstvo kráľovstva.

K presadeniu svojich záujmov občan môže použiť výlučne len aktivity v rámci členstva v organizáciách, ktoré sú zapísané ako riadni členovia Kysuckého rozprávkového kráľovstva.

Občanom Kysuckého rozprávkového kráľovstvá sa stáva každý dobrovoľne a jeho prijatie bude potvrdené odovzdaním rozprávkového občianskeho preukazu.

Čestné občianstvo Kysuckého rozprávkového kráľovstva sa udeľuje na návrh detí – občanov Kysuckého rozprávkového kráľovstva „dospelákom“, ktorí dlhodobo pracujú s deťmi a pomáhajú im rozvíjať ich schopnosti.

Najvyšším mocenským orgánom je kráľ, ktorý je na trón dosadený z vôle občanov. Kráľ vydáva rozhodnutia, ktorými dbá, aby jeho poddaní mali stále dôvod ku spokojnosti, dobrej nálade a smiechu. Kráľ svoju vôľu vyjadruje prostredníctvom svojho hovorcu.

Kráľovstvo spravuje na príkaz kráľa správca a ním menovaná kráľovská rada. Okolo kráľa je sústredený kráľovský dvor, do ktorého budú vybraní občania, ktorí svojimi skutkami preslávili kráľovstvo za jeho hranicami.

Kysucké rozprávkové kráľovstvo je tvorené organizáciami, ktoré združujú deti a mládež, organizáciami, ktoré pripravujú pre deti a mládež podujatia a rôzne činnosti, kde rozvíjajú svoje schopnosti a môžu prejaviť svoje nadanie a talent.

Kysucké rozprávkové kráľovstvo má svoj erb, zástavy a pečať. Ich používanie je vyhradené výlučne členom Kysuckého rozprávkového kráľovstva.

Vôľa kráľa Ondreja I. Dobrotivého
Správca sveta fantázie dáva celému svetu a kysuckému ľudu na vedomie, že s platnosťou od 27. októbra 2004 sa zakladá Kysucké rozprávkové kráľovstvo s trvaním na veky vekúce. Bude spájať všetkých ľudí dobrej vôle s duchom plným fantázie a humoru, deti, mládež a dospelých, ktorí si zachovávajú ducha večnej mladosti, všetkých, ktorí sú ochotní šíriť slávu kráľovstva.

Občanom Kysuckého rozprávkového kráľovstva sa bude môcť stáť každý, kto má rád rozprávky, povestí, príbehy zo života, rád číta, kreslí, recituje, spieva, tancuje a robí rôzne aktivity, ktorými poteší ostatných ľudí. Má rád svoje rodisko - Kysuce, pozná jeho históriu, pamiatky a prírodné krásy. Svojou šikovnosťou, tvorivosťou a umom rozširuje bohatstvo kráľovstva.

K presadeniu svojich záujmov občan môže použiť výlučne len aktivity v rámci členstva v organizáciách, ktoré sú zapísané ako riadni členovia Kysuckého rozprávkového kráľovstva.

Občanom Kysuckého rozprávkového kráľovstvá sa stáva každý dobrovoľne a jeho prijatie bude potvrdené odovzdaním rozprávkového občianskeho preukazu.

Čestné občianstvo Kysuckého rozprávkového kráľovstva sa udeľuje na návrh detí – občanov Kysuckého rozprávkového kráľovstva „dospelákom“, ktorí dlhodobo pracujú s deťmi a pomáhajú im rozvíjať ich schopnosti.

Najvyšším mocenským orgánom je kráľ, ktorý je na trón dosadený z vôle občanov. Kráľ vydáva rozhodnutia, ktorými dbá, aby jeho poddaní mali stále dôvod ku spokojnosti, dobrej nálade a smiechu. Kráľ svoju vôľu vyjadruje prostredníctvom svojho hovorcu.

Kráľovstvo spravuje na príkaz kráľa správca a ním menovaná kráľovská rada. Okolo kráľa je sústredený kráľovský dvor, do ktorého budú vybraní občania, ktorí svojimi skutkami preslávili kráľovstvo za jeho hranicami.

Kysucké rozprávkové kráľovstvo je tvorené organizáciami, ktoré združujú deti a mládež, organizáciami, ktoré pripravujú pre deti a mládež podujatia a rôzne činnosti, kde rozvíjajú svoje schopnosti a môžu prejaviť svoje nadanie a talent.

Prihláška za člena Kysuckého rozprávkového kráľovstva tu

© Kysucká knižnica v Čadci
Sponzori:
Partneri knižnice:
Mediálni partneri:
Návrat na obsah