Knihy z dotácie FPU - Kysucká knižnica v Čadci

Pripravujeme
Nové knihy
Knižnica v médiách
Otváracie hodiny
Periodiká
Instagram
Facebook
Knižnica je v 100 % majetkovom podiele ŽSK.
Prejsť na obsah

Knihy z dotácie FPU

Informácie
Zoznam kníh kúpených z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia


Zoznam titulov knižných dokumentov Kysuckej knižnice v Čadci, zakúpených z finančných prostriedkov poskytnutých z Fondu na podporu umenia v roku 2022.
Zoznam kníh, zakúpených Kysuckou knižnicou v Čadci na základe zmluvy č.: 22-514-04911. Projekt s názvom: Systematická akvizičná činnosť - cesta k spokojnému požívateľovi - rok 2022.
za rok 2021
za rok 2020
za rok 2019
za rok 2018
za rok 2017

© Kysucká knižnica v Čadci
Sponzori:
Partneri knižnice:
Mediálni partneri:
Návrat na obsah