Kniha Kysúc - 2020 - Kysucká knižnica v Čadci

Pripravujeme
Nové knihy
Knižnica v médiách
Otváracie hodiny
Periodiká
Instagram
Facebook
Výpredaj vyradených kníh v Kysuckej knižnici v Čadci, ktoré si môžete zakúpiť za zostatkovú cenu 0,30 € za kus v čase otváracích hodín knižnice.
Prejsť na obsah

Kniha Kysúc - 2020

Podujatia
                                 


Kysucká knižnica v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja
v spolupráci s mediálnymi partnermi KYSUCE - Nezávislý týždenník Kysučanov,
moje KYSUCE, MY Kysucké noviny a Kysucká televízia
HLASOVANIE KNIHA KYSÚC 2020
Kysucká knižnica v Čadci Vás pozýva na zapojenie sa do hlasovania v ankete KNIHA KYSÚC 2020. Možnosť hlasovat cez hlasovací listok, alebo online hlasovací formulár.

vyhlasujú  čitateľskú  anketovú súťaž
KNIHA KYSÚC 2020
Heslo súťaže „nominuj – hlasuj – vyhraj“

Nominované knihy v anketovej čitateľskej súťaži    

Podmienky súťaže:

• Aké knihy môžu byť nominované do súťaže?
- Knihy, ktoré boli vydané v roku 2020 a sú späté s regiónom Kysuce tematicky alebo osobou autora textovej či obrazovej časti.
- Tlačené knihy, graficky a knihársky spracované do formy zväzku viazanej alebo brožovanej publikácie, tvoriace myšlienkový a výtvarný celok a bolo im pridelené ISBN.
• Nominovať je možné:
- knihy výlučne iba s textom,
- môže ísť o obrazovú knižnú publikáciu,
- knihy, ktorých text je kombinovaný s obrazovou časťou.
- Knihy z oblasti krásnej alebo odbornej literatúry.

• Kto môže nominovať knihu?
- čitateľská verejnosť,
- autori knižných publikácií,
- zostavovatelia, redaktori, ilustrátori,
- vydavatelia, kníhkupci a distribútori kníh.

• Ako nominovať?
- Čitateľská verejnosť nominuje knihu nominačným listom, ktorý je možné si stiahnuť z internetovej stránky knižnice alebo vyzdvihnúť priamo v knižnici. Nominačný list je potrebné doručiť osobne, poštou alebo mailom na adresu knižnice.
- Čitateľská verejnosť môže využiť aj možnosť nominovať knihu vyplnením online Nominačného listu.
- Autori nominovanej publikácie, zostavovatelia, redaktori, vydavatelia, kníhkupci a distribútori kníh doručia jeden výtlačok nominovanej publikácie spolu s nominačným listom osobne alebo poštou na adresu knižnice.
- K nominácii môžu byť priložené recenzie, kritiky uverejnené v periodikách, názory iných literátov na knihu a pod., ktoré budú použité pri prezentácii kníh prostredníctvom mediálnych partnerov súťaže.

Dôležité termíny súťaže:
- Termín odovzdania nominácií je od 20. januára do 27. februára 2021.
- Hlasovanie bude prebiehať od 2. marca do 11. apríla 2021.
- Vyhlásenie výsledkov súťaže bude 29. apríla 2021 o 16.00 hod.

Súťažné kategórie:
- Nominované knihy budú rozdelené do dvoch súťažných kategórií:
1. kategória: beletria
2. kategória: odborná literatúra

Kde nájdete nominované knihy?
- Nominované knihy budú postupne predstavované mediálnymi partnermi i na internetovej stránke Kysuckej knižnice a Žilinského samosprávneho kraja. V období od 2. marca do 11. apríla 2021 budú publikácie vystavené v Kysuckej knižnici v Čadci.

Kto rozhodne o výsledkoch súťaže?
- O víťaznej knihe rozhodne čitateľská verejnosť prostredníctvom hlasovacích lístkov. Hlasovanie bude možné realizovať po uzávierke nominácií v čase od 2. marca do 11. apríla 2021.
- Hlasovacie lístky budú uverejňované v regionálnych  týždenníkoch, na web stránke knižnice, alebo si ich záujemcovia môžu vyzdvihnúť priamo v Kysuckej knižnici v Čadci, Mestskej knižnici v Kysuckom Novom Meste, Mestskej knižnici v Turzovke i Mestskej knižnici v Krásne nad Kysucou.
- Verejnosť môže hlasovať aj prostredníctvom on line hlasovacieho lístka zverejneného na web stránke knižnice.
- Na jednom hlasovacom lístku môže hlasujúci udeliť jeden hlas knihe v prvej kategórii (beletria) a jeden hlas knihe v druhej kategórii (odborná literatúra).
- Hlasujúci môže udeliť jednej knihe len jeden hlas. Počas trvania súťaže môže hlasujúci hlasovať len jedenkrát.
- Platný je len originálny anketový lístok, ktorý bude k dispozícii v knižnici, na web stránke knižnice alebo uverejnený v regionálnych periodikách.
- Hlasovací lístok je potrebné doručiť osobne do Kysuckej knižnice v Čadci prípadne do Mestskej knižnice v Kysuckom Novom Meste, Mestskej knižnice v Turzovke i Mestskej knižnice v Krásne nad Kysucou.
- Hlasovací lístok je možné doručiť aj poštou alebo mailom na nižšie uvedenú adresu Kysuckej knižnice v Čadci.

Kniha, ktorá získa najviac čitateľských hlasov, získa ocenenie Kniha Kysúc 2020.
Na slávnostnom vyhodnotení súťaže budú z hlasujúcich vyžrebovaní traja výhercovia, ktorí získajú vecné ceny a registrované členstvo v Kysuckej knižnici v Čadci na 365 dní. Prvý vyžrebovaný získa predplatné týždenníka KYSUCE na rok 2021.

Nominované knihy po skončení súťaže ostávajú majetkom knižnice, aby boli natrvalo prístupné jej čitateľom.

Hlasovacie lístky budú po skončení súťaže skartované za účasti trojčlennej komisie.

Autorom víťazných kníh knižnica bezplatne ponúkne spoluprácu a priestor pre prezentáciu publikácií širokej verejnosti.
Z kníh, ktoré sa umiestnili na prvých troch miestach súťaže v každom regióne Žilinského kraja, bude zostavená putovná výstava, ktorá bude postupne prezentovaná v každej regionálnej knižnici Žilinského samosprávneho kraja.

Termíny putovnej výstavy:

1. Krajská knižnica v Žiline 14.05.2021 - 17.06.2021
2. Liptovská knižnica G.F.Belopotockého 01.07.2021 - 23.07.2021 v Liptovskom Mikuláši
3. Oravská knižnica A. Habovštiaka 02.08.2021 - 24.08.2021 v Dolnom Kubíne
4. Turčianska knižnica v Martine 02.09.2021 - 22.09.2021
5. Kysucká knižnica v Čadci 01.10.2021 - 22.10.2021

Kontakt:
Poštová adresa: Kysucká knižnica v Čadci, Ul. 17. novembra 1258, 022 01 Čadca
www.kniznica-cadca.sk
Tel.: 041/4334615, 041/4334616© Kysucká knižnica v Čadci
Sponzori:
Partneri knižnice:
Mediálni partneri:
Návrat na obsah