Kniha Kysúc - 2019 - Kysucká knižnica v Čadci

Pripravujeme
Nové knihy
Knižnica v médiách
Otváracie hodiny
Periodiká
Instagram
Facebook
Kultúrne poukazy je možné si uplatniť v Kysuckej knižnici v Čadci za ročný registračný poplatok za čitateľa našej knižnice. Do 12.11.2020 môžu pedagógovia, žiaci ZŠ a študenti SŠ prísť, zapísať sa a využívať služby knižnice na 365 dní. Okrem krásnej a odbornej literatúry čakajú na svojich čitateľov hodnotné knihy encyklopedického rázu, príručky, odborné periodiká, denná tlač. Ak by mali kultúrne poukazy prepadnúť a nevyužiť sa, môžete kultúrne poukazy našej knižnici aj darovať.
Prejsť na obsah

Kniha Kysúc - 2019

Podujatia
                                 


Kysucká knižnica v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja
v spolupráci s mediálnymi partnermi KYSUCE - Nezávislý týždenník Kysučanov,
moje KYSUCE, MY Kysucké noviny a Kysucká televízia

vyhlasujú  čitateľskú  anketovú súťaž
KNIHA KYSÚC 2019
Heslo súťaže „nominuj – hlasuj – vyhraj“


Nominované knihy - prvá časť anotácii kníh zaradených do anketovej čitateľskej súťaže Kniha Kysúc 2019
Nominované knihy - druhá časť anotácii kníh zaradených do anketovej čitateľskej súťaže Kniha Kysúc 2019


Podmienky súťaže:                                                                                              

• Aké knihy môžu byť nominované do súťaže?
* Knihy, ktoré boli vydané v roku 2019 a sú späté s regiónom Kysuce tematicky alebo osobou autora textovej či obrazovej časti.
* Tlačené knihy, graficky a knihársky spracované do formy zväzku viazanej alebo brožovanej publikácie, tvoriace myšlienkový a výtvarný celok a bolo im pridelené ISBN.
* Nominovať je možné:
* knihy výlučne iba s textom,
* môže ísť o obrazovú knižnú publikáciu
* knihy, ktorých je text kombinovaný s obrazovou časťou.
* Knihy z oblasti krásnej alebo odbornej literatúry.

• Kto môže nominovať knihu?
* čitateľská verejnosť,
* autori knižných publikácií,
* zostavovatelia, redaktori, ilustrátori,
* vydavatelia, kníhkupci a distribútori kníh.

• Ako nominovať?
* Čitateľská verejnosť nominuje knihu nominačným listom, ktorý je možné si stiahnuť z internetovej stránky knižnice alebo vyzdvihnúť priamo v knižnici. Nominačný list je potrebné doručiť osobne, poštou alebo mailom na adresu knižnice.
* Autori nominovanej publikácie, zostavovatelia, redaktori, vydavatelia, kníhkupci a distribútori kníh doručia jeden výtlačok nominovanej publikácie spolu s nominačným listom osobne alebo poštou na adresu knižnice.
* K nominácii môžu byť priložené recenzie, kritiky uverejnené v periodikách, názory iných literátov na knihu a pod. ktoré budú použité pri prezentácii kníh prostredníctvom mediálnych partnerov súťaže.

• Dôležité termíny súťaže:
* Termín odovzdania nominácií je od 22. januára do 28. februára 2020.
* Hlasovanie bude prebiehať od 3. marca do 30. apríla 2020.
* Vyhlásenie výsledkov súťaže bude 25. júna 2020 o 15.30 hod.

• Súťažné kategórie:
* Nominované knihy budú rozdelené do dvoch súťažných kategórií:
1. kategória: beletria
2. kategória: odborná literatúra

• Kde nájdete nominované knihy?
* Nominované knihy budú postupne predstavované mediálnymi partnermi i na internetovej stránke Kysuckej knižnice a Žilinského samosprávneho kraja. V období od 3. marca do 9. apríla 2020 budú publikácie vystavené v Kysuckej knižnici v Čadci.

• Kto rozhodne o výsledkoch súťaže?
* O víťaznej knihe rozhodne čitateľská verejnosť prostredníctvom hlasovacích lístkov. Hlasovanie bude možné realizovať po uzávierke nominácií v čase od 3. marca do 9. apríla 2020.
* Hlasovacie lístky budú uverejňované v regionálnych  týždenníkoch, na web stránke knižnice, alebo si ich záujemcovia môžu vyzdvihnúť priamo v knižnici.
* Na jednom hlasovacom lístku môže hlasujúci udeliť jeden hlas knihe v prvej kategórii (beletria) a jeden hlas knihe v druhej kategórii (odborná literatúra).
* Hlasujúci môže udeliť jednej knihe len jeden hlas. Počas trvania súťaže môže hlasujúci hlasovať len jedenkrát.
* Platný je len originálny anketový lístok, ktorý bude k dispozícii v knižnici, na web stránke knižnice alebo uverejnený v regionálnych periodikách.
* Hlasovací lístok je potrebné doručiť osobne do Kysuckej knižnice v Čadci prípadne do Mestskej knižnice v Kysuckom Novom Meste, Mestskej knižnice v Turzovke i Mestskej knižnice v Krásne nad Kysucou.
* Hlasovací lístok je možné doručiť aj poštou alebo mailom na nižšie uvedenú adresu Kysuckej knižnice v Čadci.

Kniha, ktorá získa najviac čitateľských hlasov, získa ocenenie Kniha Kysúc 2019.
Na slávnostnom vyhodnotení súťaže budú z hlasujúcich vyžrebovaní traja výhercovia, ktorí získajú vecné ceny, registrované členstvo v Kysuckej knižnici v Čadci na 365 dní. Prvý vyžrebovaný získa predplatné týždenníka KYSUCE na rok 2020.

Nominované knihy po skončení súťaže ostávajú majetkom knižnice, aby boli natrvalo prístupné jej čitateľom.

Hlasovacie lístky budú po skončení súťaže skartované za účasti trojčlennej komisie.

Autorom víťazných kníh knižnica bezplatne ponúkne spoluprácu a priestor pre prezentáciu publikácií širokej verejnosti.
Z kníh, ktoré sa umiestnili na prvých troch miestach súťaže v každom regióne Žilinského kraja, bude zostavená putovná výstava, ktorá bude postupne prezentovaná v každej regionálnej knižnici Žilinského samosprávneho kraja.

Termíny putovnej výstavy:
1. Krajská knižnica v Žiline 15.05.2020 - 19.06.2020
2. Turčianska knižnica v Martine 01.07.2020 - 22.07.2020
3. Oravská knižnica A. Habovštiaka v Dolnom Kubíne 03.08.2020 - 24.08.2020
4. Liptovská knižnica G. F. Belopotockého v Liptovskom Mikuláši  02.09.2020 - 22.09.2020
5. Kysucká knižnica v Čadci 01.10.2020 - 22.10.2020

Kontakt:
Poštová adresa: Kysucká knižnica v Čadci, Ul. 17. novembra 1258, 022 01 Čadca
www.kniznica-cadca.sk
Tel. : 041/4334615, 041/4334616© Kysucká knižnica v Čadci
Sponzori:
Partneri knižnice:
Mediálni partneri:
Návrat na obsah