Kniha Kysúc - Kysucká knižnica v Čadci

Pripravujeme
Nové knihy
Knižnica v médiách
Otváracie hodiny
Periodiká
Instagram
Facebook
Knižnica je v 100 % majetkovom podiele ŽSK.
Prejsť na obsah

Kniha Kysúc

Podujatia
                                 

Nominuj – Hlasuj – Vyhraj! Hlasovanie v anketovej čitateľskej súťaži KNIHA KYSÚC 2022 prebieha do 15. apríla 2023.


Kysucká knižnica v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja
v spolupráci s mediálnymi partnermi Kysucká televízia, mojeKYSUCE.sk, KYSUCE - Nezávislý týždenník Kysučanov
a MY Nezávislé noviny pre vašu obec, mesto a región

vyhlasujú čitateľskú anketovú súťaž
KNIHA KYSÚC 2022
Heslo súťaže „nominuj – hlasuj – vyhraj

Podmienky súťaže:

• Aké knihy môžu byť nominované do súťaže?
Knihy, ktoré boli vydané v roku 2022 a sú späté s regiónom Kysuce tematicky alebo osobou autora textovej či obrazovej časti.
Tlačené knihy, graficky a knihársky spracované do formy zväzku viazanej alebo brožovanej publikácie, tvoriace myšlienkový a výtvarný celok a bolo im pridelené ISBN.
Nominovať je možné:
- knihy výlučne iba s textom,
- môže ísť o obrazovú knižnú publikáciu,
- knihy, ktorých text je kombinovaný s obrazovou časťou.
Knihy z oblasti krásnej alebo odbornej literatúry.

• Kto môže nominovať knihu?
čitateľská verejnosť,
autori knižných publikácií,
zostavovatelia, redaktori, ilustrátori,
vydavatelia, kníhkupci a distribútori kníh.
• Ako nominovať?
Čitateľská verejnosť nominuje knihu nominačným listom, ktorý je možné si stiahnuť z internetovej stránky knižnice alebo vyzdvihnúť priamo v knižnici. Nominačný list je potrebné doručiť osobne, poštou alebo mailom na adresu knižnice.
Autori nominovanej publikácie, zostavovatelia, redaktori, vydavatelia, kníhkupci a distribútori kníh doručia jeden výtlačok nominovanej publikácie spolu s nominačným listom osobne alebo poštou na adresu knižnice.
K nominácii môžu byť priložené recenzie, kritiky uverejnené v periodikách, názory iných literátov na knihu a pod., ktoré budú použité pri prezentácii kníh prostredníctvom mediálnych partnerov súťaže.

• Dôležité termíny súťaže:
Termín odovzdania nominácií je od 23. januára do 28. februára 2023.
Hlasovanie bude prebiehať od 1. marca do 15. apríla 2023.
Vyhlásenie výsledkov súťaže bude 11. mája 2023 o 15.30 hod.

• Súťažné kategórie:
Nominované knihy budú rozdelené do dvoch súťažných kategórií:
1. kategória: beletria
2. kategória: odborná literatúra

• Kde nájdete nominované knihy?
Nominované knihy budú postupne predstavované mediálnymi partnermi i na internetovej stránke Kysuckej knižnice v Čadci a Žilinského samosprávneho kraja. V období od 1. marca do 15. apríla 2023 budú publikácie vystavené v Kysuckej knižnici v Čadci.

• Kto rozhodne o výsledkoch súťaže?
O víťaznej knihe rozhodne čitateľská verejnosť prostredníctvom hlasovacích lístkov. Hlasovanie bude možné realizovať po uzávierke nominácií v čase od 1. marca do 15. apríla 2023.
Hlasovacie lístky budú uverejňované v regionálnych  týždenníkoch, na web stránke knižnice, alebo si ich záujemcovia môžu vyzdvihnúť priamo v Kysuckej knižnici v Čadci, Mestskej knižnici v Kysuckom Novom Meste, Mestskej knižnici v Turzovke i Mestskej knižnici v Krásne nad Kysucou.
Verejnosť môže hlasovať aj prostredníctvom on line hlasovacieho lístka zverejneného na web stránke knižnice.
Na jednom hlasovacom lístku môže hlasujúci udeliť jeden hlas knihe v prvej kategórii (beletria) a jeden hlas knihe v druhej kategórii (odborná literatúra).
Hlasujúci môže udeliť jednej knihe len jeden hlas. Počas trvania súťaže môže hlasujúci hlasovať len jedenkrát.
Platný je len originálny anketový lístok, ktorý bude k dispozícii v knižnici, na web stránke knižnice alebo uverejnený v regionálnych periodikách.
Hlasovací lístok je potrebné doručiť osobne do Kysuckej knižnice v Čadci prípadne do Mestskej knižnice v Kysuckom Novom Meste, Mestskej knižnice v Turzovke i Mestskej knižnice v Krásne nad Kysucou.
Hlasovací lístok je možné doručiť aj poštou alebo mailom na nižšie uvedenú adresu Kysuckej knižnice v Čadci.

Kniha, ktorá získa najviac čitateľských hlasov, získa ocenenie Kniha Kysúc 2022.
Na slávnostnom vyhodnotení súťaže budú z hlasujúcich vyžrebovaní traja výhercovia, ktorí získajú vecné ceny a bezplatné registrované členstvo v Kysuckej knižnici v Čadci na 365 dní. Prvý vyžrebovaný získa predplatné týždenníka KYSUCE na rok 2023.

Nominované knihy po skončení súťaže ostávajú majetkom knižnice, aby boli natrvalo prístupné jej čitateľom.

Hlasovacie lístky budú po skončení súťaže skartované za účasti trojčlennej komisie.

Autorom víťazných kníh knižnica bezplatne ponúkne spoluprácu a priestor pre prezentáciu publikácií širokej verejnosti.
Z kníh, ktoré sa umiestnili na prvých troch miestach súťaže v každom regióne Žilinského kraja, bude zostavená putovná výstava, ktorá bude postupne prezentovaná v každej regionálnej knižnici Žilinského samosprávneho kraja.

Termíny putovnej výstavy:

1. Kysucká knižnica v Čadci                             29.05.2023 - 30.06.2023

2. Liptovská knižnica G.F.Belopotockého         10.07.2023 - 29.07.2023
   v Liptovskom Mikuláši

3. Oravská knižnica A. Habovštiaka                  07.08.2023 - 26.08.2023
   v Dolnom Kubíne

4. Turčianska knižnica v Martine                      04.09.2023 - 30.09.2023

5. Krajská knižnica v Žiline                               09.10.2023 - 31.10.2023


Kontakt:
Poštová adresa: Kysucká knižnica v Čadci, Ul. 17. novembra 1258, 022 01 Čadca
www.kniznica-cadca.sk
Tel.: 041/4334615, 041/4334616

© Kysucká knižnica v Čadci
Sponzori:
Partneri knižnice:
Mediálni partneri:
Návrat na obsah