Cenník - Kysucká knižnica v Čadci

Prejsť na obsah
AKTUÁLNY CENNÍK PLATENÝCH SLUŽIEB
A SANKČNÝCH POPLATKOV KYSUCKEJ KNIŽNICE V ČADCI
PLATNÝ OD 01.01.2022

DRUH POPLATKU
CENA


Poplatky za registráciu používateľa

Deti do 8 rokov
bezplatne
Deti od 8 do 15 rokov
3,00 €
študenti SŠ a VŠ do 26 rokov v dennej forme
4,00 €
Dospelí (zamestnani, SZČ)
6,00 €
Dôchodcovia, inv. dôchodcovia, nezamestnaní, ženy a muži na materskej dovolenke
3,00 €
Členovia JDS
bezplatne
Držitelia preukazov ZŤP, ZŤP-S
bezplatne
Držitelia preukazu vojnového veterána
bezplatne
Darcovia krvi - Zlatá Jánskeho plaketa
bezplatne
Darcovia krvi (ak daroval krv za ostatných 365 dní)
50% reg. poplatku
Jednodňový používateľ
0,70 €
Kolektívny používateľ
7,00 €
Materské, základné, stredné školy všetkých druhov, CVČ, CSS, ZpS a pod.
bezplatne
Rodinný preukaz - jeden rodič
6,00 €
Rodinný preukaz - druhý rodič a každé dieťa do 15 rokov
1,00 €
Rodinný preukaz - deti do 8 rokov neplatia žiadny poplatokSankčné poplatky

1. upomienka (bez písomného upozornenia)
0,70 €
2. upomienka
1,50 €
3. upomienka
2,50 €
4. upomienka
4,00 €
5. riaditeľská upomienka
7,00 €
6. predžalobná upomienka (pokus o zmier)
10,00 €
Upomienky periodickej tlače – po uplynutí dvojtýždennej výpožičnej doby za každé periodikum
0,10 €
Upomienky za hry

- na každú hru 1.– 14. deň nevrátenej výpožičky
0,70 €
- na každú hru 15.– 28. deň nevrátenej výpožičky
1,50 €
- na každú hru 29.– 43. deň nevrátenej výpožičky
2,50 €
- na každú hru po 43. dni nevrátenej výpožičky
4,00 €
Knižnica nezodpovedá za prípadné nedoručenie oznámenia o predupomienke
a upomienke. Zároveň nenesie zodpovednosť za nedoručenie upomienky prostredníctvom pošty.Manipulačné poplatky

- rezervovanie 1 knižničného dokumentu
0,50 €
- objednávka odloženia 1 knižničného dokumentu
0,30 €
- prezenčné štúdium elektronických kníh
bezplatne
- znovuvystavenie členského preukazu – 1. duplikát
1,00 €
- znovuvystavenie členského preukazu – 2. duplikát
2,00 €
- náhrada za poškodený fóliový obal
2,00 €
- náhrada za poškodený čiarový kód  
1,00 €


Rešeršné služby

- vyhotovenie rešerše z vlastného knižničného fondu
2,50 €
- vyhotovenie rešerše z knižničných fondov iných knižníc
4,00 €
– za tlač rešerše 1 strana A4
0,10 €


Medziknižničná výpožičná služba (MVS)

-- náklady na zabezpečenie jednej poštovej zásielky
5,00 €
– za fotokópie/skeny dokumentov
podľa faktúry
– za každú zrealizovanú požiadavku fotokópii/skenov dokumentov
0,50 €


Medzinárodná medziknižničná výpožičná služba (MMVS) prostredníctvom SNK v Martine
podľa faktúry
- za nedodržanie výpožičnej doby medziknižničnej výpožičky a medzinárodnej medziknižničnej výpožičky
1,70 €


Náhrady za stratené dokumenty 4-násobok nadobúdacej ceny knihy alebo

1. Materiálna náhrada

- dodanie výtlačku toho istého dokumentu

- nahradenie iným novým titulom podľa rozhodnutia zodpovedného pracovníka

2. Finančná náhrada (každý dokument sa rieši individuálne a berie sa do úvahy hodnota a vek dokumentu)

- beletria pre dospelých: manipulačný poplatok
od 3,30 €
- náučná literatúra pre dospelých: manipulačný poplatok
od 6,50 €
- beletria pre deti a náučná literatúra pre deti: manipulačný poplatokod 2,50 €
3. Strata periodika

- náhrada identickým titulom a číslom
- nadobúdacia cena periodika + manipulačný poplatok
0,50 €


Náhrady za poškodené dokumenty

Poškodený knižničný dokument (vytrhnutie strán, vystrihnutie obrázkov a fotografií, poškodenie podčiarkovaním, vpísaním poznámok a pod.) podľa zváženia zodpovedného zamestnanca, ktorý berie do úvahy rozsah škôd a možnosť uvedenia dokumentu do užívateľského stavu
od 2,00 €
po náhradu
knižničného
dokumentu


Reprografické služby – kopírovanie z dokumentov KK

1 strana A5 – text
0,05 €
1 strana A4 – text
0,10 €
1 strana A3 – text
0,15 €
1 strana A5 – text s obrázkom
0,10 €
1 strana A4 – text s obrázkom
0,15 €
1 strana A3 – text s obrázkom
0,20 €


Poplatky za využívanie internetu a výstupy z PC

Internet – do 30 minút
bezplatne
Internet – po 30 minúte, každá začatá minúta
0,03 €
Práca na PC (Word, Excel, PowerPoint) každá začatá minúta
0,03 €
Wifi pripojenie
bezplatne
Skenovanie dokumentov – 1 kus
0,40 €
Zálohovanie dát na CD, USB, flashdisk  
0,50 €
Pripojenie vlastného notebooku, nabíjačky ku sieti – každých začatých 30 minút
0,30 €
Fotenie dokumentov vlastným fotoaparátom - každých začatých 30 minút
0,30 €
Čiernobiela tlač

1 strana A4 – text
0,10 €
1 strana A4 – obrázok
0,40 €
1 strana A5 – obrázok
0,20 €
Farebná tlač

1 strana A4 – text
0,40 €
1 strana A4 – obrázok
0,80 €
1 strana A5 – obrázok
0,40 €
kombinácie – vychádzajúc z uvedených predchádzajúcich cien
cena dohodou


Hrebeňová väzba – podľa veľkosti hrebeňa

6 mm (25 zviazaných listov)
0,70 €
8 mm (45 zviazaných listov)
0,75 €
10 mm (70 zviazaných listov)
0,80 €
12 mm (90 zviazaných listov)
0,90 €
14 mm (110 zviazaných listov)
1,00 €
16 mm (130 zviazaných listov)
1,10 €
19 mm (150 zviazaných listov)
1,20 €
22 mm (175 zviazaných listov)
1,30 €
25 mm (200 zviazaných listov)
1,40 €
28 mm (225 zviazaných listov)
1,50 €
32 mm (250 zviazaných listov)
1,70 €
38 mm (300 zviazaných listov)
1,80 €
45 mm (375 zviazaných listov)
2,00 €


Tepelná väzba – podľa počtu listov

1,5 mm (1 – 10 zviazaných listov)
1,00 €
3 mm (11 – 30 zviazaných listov)
1,20 €
4 mm (31 – 40 zviazaných listov)
1,40 €
6 mm (41 – 60 zviazaných listov)
1,60 €
9 mm (61 – 90 zviazaných listov)
1,80 €
12 mm (91 – 120 zviazaných listov)
1,90 €
15 mm (121 – 150 zviazaných listov)
2,00 €
18 mm (151 – 180 zviazaných listov)
2,50 €
20 mm (181 – 200 zviazaných listov)
3,00 €


Laminovanie

1 strana A3
1,00 €
1 strana A4
0,60 €
1 strana A5
0,40 €
1 strana A6
0,30 €
Všetky poplatky za poskytované služby a sankčné poplatky je možné uhradiť v hotovosti v knižnici, platobnou kartou na účet knižnice a aj internet bankingom na účet knižnice.

Členské poplatky, poplatky za služby a sankčné poplatky Kysucká knižnica v Čadci stanovuje s prihliadnutím na svoje náklady a môže ich v priebehu roka zmeniť.Návrat na obsah