Cenník - Kysucká knižnica v Čadci

Prejsť na obsah
AKTUÁLNY CENNÍK OD 01.08.2019

DRUH POPLATKU
CENA


Členské poplatky

deti do 8 rokov
bezplatne
deti od 8 do 15 rokov
2,00 €
študenti SŠ a VŠ do 26 rokov v dennej forme
3,00 €
dospelí
4,00 €
nezamestnaní, ženy na materskej dovolenke
2,00 €
dôchodcovia, inv. dôchodcovia
2,00 €
držitelia preukazov ZŤP, ZŤP-S
bezplatne
držitelia preukazu vojnového veterána
bezplatne
jednodňový používateľ
0,70 €
kolektívny používateľ
7,00 €
materské, základné, stredné školy všetkých druhov, kluby a CVČ, CSS, ZpS
a DSS, občianske združenia detí a ich priateľov a pod.
bezplatne
rodinný preukaz - jeden dospelý člen rodiny zaplatí a na každého ďalšieho člena sa dopláca (do rodinného preukazu je možné zahrnúť otca, matku a deti do veku 15 rokov, deti do 8 rokov neplatia žiadny poplatok)
4,00 €
1,00 €


Sankčné poplatky

1. upomienka (bez písomného upozornenia)
0,70 €
2. upomienka
1,50 €
3. upomienka
2,50 €
4. upomienka
4,00 €
5. riaditeľská upomienka
7,00 €
6. predžalobná upomienka (pokus o zmier s návratkou)
10,00 €
upomienky periodickej tlače – po uplynutí dvojtýždennej výpožičnej doby za každé periodikum
0,10 €
upomienky za hry

na každú hru 1. – 14. deň nevrátenej výpožičky
0,70 €
na každú hru 15. – 28. deň nevrátenej výpožičky
1,50 €
na každú hru 29. – 43. deň nevrátenej výpožičky
2,50 €
na každú hru po 43. dni nevrátenej výpožičky
4,00 €
za nedodržanie výpožičnej doby medziknižničnej výpožičky a medzinárodnej medziknižničnej výpožičky
1,70 €


Knižnica nezodpovedá za prípadné nedoručenie oznámenia o predupomienke a upomienke.Manipulačné poplatky

rezervovanie 1 knižničného dokumentu
0,70 €
objednávka odloženia 1 knižničného dokumentu
0,30 €
prezenčné štúdium elektronických kníh
bezplatne
znovuvystavenie členského preukazu – 1. duplikát
1,00 €
znovuvystavenie členského preukazu – 2. duplikát
2,00 €
náhrada za poškodený fóliový obal
2,00 €
náhrada za poškodený čiarový kód  
1,00 €


Rešeršné služby

vyhotovenie rešerše z vlastného knižničného fondu
1,50 €
– za tlač rešerše 1 strana A4
0,10 €
sprostredkovanie rešerše z knižničných fondov iných knižníc
1,00 €
vyhotovenie rešerše z knižničných fondov iných knižníc
2,50 €
objednaná rešerš z knižničných fondov iných knižníc podľa faktúry
podľa faktúry
– za tlač rešerše z iných knižníc 1 strana A4
0,10 €


Medziknižničná výpožičná služba (MVS)

náklady na zabezpečenie jednej poštovej zásielky
4,00 €
– za fotokópie/skeny dokumentov
podľa faktúry
– za každú zrealizovanú požiadavku fotokópii/skenov dokumentov
0,50 €


Medzinárodná medziknižničná výpožičná služba (MMVS)

náklady na zabezpečenie knižničných dokumentov
podľa faktúry


Náhrady za stratené dokumenty

1. Materiálna náhrada

a) dodanie výtlačku toho istého dokumentu

b) nahradenie iným novým titulom podľa rozhodnutia zodpovedného pracovníka

c) vo výnimočných prípadoch nahradenie dokumentu jeho fotokópiou (kópiu zhotoví knižnica na náklady používateľa v zmysle platného Autorského zákona)

2. Finančná náhrada (každý dokument sa rieši individuálne a berie sa do úvahy hodnota a vek dokumentu)

a) beletria
od 3,30 €
b) náučná literatúra
od 6,50 €


Náhrady za poškodené dokumenty

poškodený knižničný dokument (vytrhnutie strán, vystrihnutie obrázkov a fotografií, poškodenie podčiarkovaním, vpísaním poznámok a pod.) podľa zváženia zodpovedného zamestnanca, ktorý berie do úvahy rozsah škôd a možnosť uvedenia dokumentu do užívateľského stavu
od 2,00 €
po náhradu
knižničného
dokumentu


Reprografické služby – kopírovanie z dokumentov KK

1 strana A5 – text
0,05 €
1 strana A4 – text
0,10 €
1 strana A3 – text
0,15 €
1 strana A5 – text s obrázkom
0,10 €
1 strana A4 – text s obrázkom
0,15 €
1 strana A3 – text s obrázkom
0,20 €
Fotenie dokumentov vlastným fotoaparátom – každých začatých 30 minút
0,30 €


Poplatky za využívanie internetu a výstupy z PC

internet – do 30 minút
bezplatne
internet – po 30 minúte, každá začatá minúta
0,03 €
práca na PC (Word, Excel, PowerPoint) každá začatá minúta
0,03 €
wifi pripojenie
bezplatne
skenovanie dokumentov – 1 kus
0,40 €
zálohovanie dát na CD, USB, flashdisk  
0,50 €
pripojenie vlastného notebooku, nabíjačky ku sieti – každých začatých 30 minút
0,30 €
Čiernobiela tlač

1 strana A4 – text
0,10 €
1 strana A4 – obrázok
0,40 €
1 strana A5 – obrázok
0,20 €
Farebná tlač

1 strana A4 – text
0,40 €
1 strana A4 – obrázok
0,80 €
1 strana A5 – obrázok
0,40 €
kombinácie – vychádzajúc z uvedených predchádzajúcich cien
cena dohodou


Hrebeňová väzba – podľa veľkosti hrebeňa

6 mm (25 zviazaných listov)
0,70 €
8 mm (45 zviazaných listov)
0,75 €
10 mm (70 zviazaných listov)
0,80 €
12 mm (90 zviazaných listov)
0,90 €
14 mm (110 zviazaných listov)
1,00 €
16 mm (130 zviazaných listov)
1,10 €
19 mm (150 zviazaných listov)
1,20 €
22 mm (175 zviazaných listov)
1,30 €
25 mm (200 zviazaných listov)
1,40 €
28 mm (225 zviazaných listov)
1,50 €
32 mm (250 zviazaných listov)
1,70 €
38 mm (300 zviazaných listov)
1,80 €
45 mm (375 zviazaných listov)
2,00 €


Tepelná väzba – podľa počtu listov

1,5 mm (1 – 10 zviazaných listov)
1,00 €
3 mm (11 – 30 zviazaných listov)
1,20 €
4 mm (31 – 40 zviazaných listov)
1,40 €
6 mm (41 – 60 zviazaných listov)
1,60 €
9 mm (61 – 90 zviazaných listov)
1,80 €
12 mm (91 – 120 zviazaných listov)
1,90 €
15 mm (121 – 150 zviazaných listov)
2,00 €
18 mm (151 – 180 zviazaných listov)
2,50 €
20 mm (181 – 200 zviazaných listov)
3,00 €


Laminovanie

1 strana A3
1,00 €
1 strana A4
0,60 €
1 strana A5
0,40 €
1 strana A6
0,30 €
Členské poplatky, poplatky za služby a sankčné poplatky Kysucká knižnica v Čadci
stanovuje s prihliadnutím na svoje náklady a môže ich v priebehu roka zmeniťNávrat na obsah