Albumy významných nežijúcich spisovateľov a publicistov Kysúc a Žywca - Kysucká knižnica v Čadci

Pripravujeme
Nové knihy
Knižnica v médiách
Otváracie hodiny
Periodiká
Instagram
Facebook
Knižnica je v 100 % majetkovom podiele ŽSK.
Kysucká knižnica v Čadci ponúka na odpredaj vyradené staršie knihy za zostatkovú cenu 0,30 € a časopisy za zostatkovú cenu 0,10 € v čase otváracích hodín knižnice.
Prejsť na obsah

Albumy významných nežijúcich spisovateľov a publicistov Kysúc a Žywca

Činnosť
Oskár Dubovický
Jozef Dunajovec
Pavol Gašparovič Hlbina
Ivan hálek
Ján Haranta
Jozef Hnitka
Wawrzyniec Hubka
Janotovci
Rudolf Jašík
Peter Jilemnický
Pavol Hrtus Jurina
Martin Kolembus
Janko Kráľ
Jozef Króner
Ivan Mojík
Rudo Moric a ujo Bohdan
Ján Palárik
Dlhomír Poľský
Andrej Majer
Jozef Wójcik
© Kysucká knižnica v Čadci
Sponzori:
Partneri knižnice:
Mediálni partneri:
Návrat na obsah