Akvizícia a katalogizácia - Kysucká knižnica v Čadci

Pripravujeme
Nové knihy
Knižnica v médiách
Otváracie hodiny
Periodiká
Instagram
Facebook
Kultúrne poukazy je možné si uplatniť v Kysuckej knižnici v Čadci za ročný registračný poplatok za čitateľa našej knižnice. Do 12.11.2020 môžu pedagógovia, žiaci ZŠ a študenti SŠ prísť, zapísať sa a využívať služby knižnice na 365 dní. Okrem krásnej a odbornej literatúry čakajú na svojich čitateľov hodnotné knihy encyklopedického rázu, príručky, odborné periodiká, denná tlač. Ak by mali kultúrne poukazy prepadnúť a nevyužiť sa, môžete kultúrne poukazy našej knižnici aj darovať.
Prejsť na obsah

Akvizícia a katalogizácia

Činnosť
AKVIZÍCIA A KATALOGIZÁCIA

Kysucká knižnica v Čadci prostredníctvom úseku akvizície a katalogizácie poskytuje:

Akvizícia alebo doplňovanie knižničného fondu:
• sledovanie edičných plánov vydavateľstiev, ponuky distribútorov a komunikácia s distribútormi
• vyhotovovanie a spracovanie objednávok,
• kontrola zásielok, faktúr  a dodaného tovaru,
• ochrana knižničných dokumentov - adjustácia (pečiatkovanie), určenie  signatúry a lokácie,
• evidencia knižničných jednotiek - prírastkovanie,   
• vkladanie magnetických štítkov,
• zabezpečovanie centrálnym nákupom nákup knižničných dokumentov pre mestá a obce regiónu Kysuce.

Katalogizácia:
• odborné spracovanie získaných knižničných dokumentov podľa odporúčaných pravidiel  bibliografického popisu a metodických usmernení,
• sprístupňovanie informácií o knižničnom fonde -  on-line katalóg.

Revízia a ochrana knižničného fondu:
• vyraďovanie a revízia knižničného fondu,
• aktualizácia knižničného fondu,
• vyhotovovanie štatistických prehľadov o stave a pohybe knižničného fondu.

© Kysucká knižnica v Čadci
Sponzori:
Partneri knižnice:
Mediálni partneri:
Návrat na obsah