Ž I L I N S K Ý

samosprávny kraj

zriadovateľ


ŻYWIECKA BIBLIOTEKA SAMORZĄDOWA

Kysucké  pamätihodnosti a pozoruhodnosti alebo Kysucké rodové striebro Všetky práva vyhradené! PRÍRODA KYSÚC Pásmo o prírode Kysúc  a jej ochrane

PROJEKT:

Operačný program Cezhraničná spolupráca Poľsko - Slovenská republika 2007 - 2013

SPOZNÁVAME SA CEZ

KULTÚRNE A PRÍRODNÉ

HODNOTY


PARTNERI PROJEKTU

KYSUCKÁ KNIŽNICA V ČADCI


ŻYWIECKA BIBLIOTEKA SAMORZĄDOWA
Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce

Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013ŽILINSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ


ŻYWIECKA BIBLIOTEKA SAMORZĄDOWA


counter
Nahor