Ž I L I N S K Ý

samosprávny kraj

zriadovateľ


ŻYWIECKA BIBLIOTEKA SAMORZĄDOWA

Kysucké  pamätihodnosti a pozoruhodnosti alebo Kysucké rodové striebro Všetky práva vyhradené! PRÍRODA KYSÚC Pásmo o prírode Kysúc  a jej ochrane Dolný Vadičov filiálka farnosti Horný Vadičov Farský úrad Horný Vadičov Adresa: Horný Vadičov 163, Dolný Vadičov 023 45 Tel.: 041 4229230

V obci je kaplnka so zvonicou z polovice 19. storočia. Drevená zvonica bola pre zlý stav rozobraná a v roku 1989 nanovo postavená do pôvodného stavu z materiálov, ktoré použili pôvodní stavitelia. Pôvodný objekt ľudovej architektúry bol údajne presťahovaná od cintorína do stredu obce.


V Dolnom Vadičove je kaplnka Sedembolestnej Panny Márie z druhej polovice 19. storočia (v časti obce U Vnuka).


Tak ako v každej obci, aj v Dolnom Vadičove stavali ľudia pri svojich obydliach kríže.


Nahor