Projekty - Kysucká knižnica v Čadci

Pripravujeme
Nové knihy
Knižnica v médiách
Otváracie hodiny
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Projekty

Činnosť
Rok 2017
Projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020
1. Názov mikroprojektu:
Kysucká knižnica v Čadci a Żywiecka Biblioteka Samorządowa – centrá informácií o prírodnom a kultúrnom dedičstve cezhraničných regiónov

Rok 2016

Projektky podporené z dotačného systému MK SR a spolufinancované ŽSK:
1. ROZPRÁVKY VEČNÝCH DETÍ 2.

Projekty podporené z verejných zdrojov prostredníctvom fondu na podporu umenia a spolufinancované ŽSK:
1. JAŠÍKOVE KYSUCE 2016 – LITERÁRNY FESTIVAL A 48. ROČNÍK CELOSLOVENSKEJ LITERÁRNEJ SÚŤAŽE REG.Č. 16-154-01511

2. JURINOVA JESEŇ 2016 - 12. ROČNÍK KYSUCKÉHO FESTIVALU DUCHOVNEJ TVORBY REG. 16-162-01523

3. MODERNIZÁCIA A SKVALITNENIE KNIŽNIČNO-INFORMAČNÝCH SLUŽIEB NA ÚSEKU REGIONÁLNEJ DOKUMENTÁCIE A BIBLIOGRAFIE REG. 16-611-03563
Viac...

4. KNIHUĽKO – LETNÝ TÁBOR MALÝCH KNIHOVNÍKOV REG. Č. 16-612-03653
Viac...

5. SYSTEMATICKÁ AKVIZIČNÁ ČINNOSŤ - CESTA K SPOKOJNÉMU ČITATEĽOVI REG. Č. 16-613-03541
Viac...

Rok 2015

Projekty podporené z dotačného systému MK SR a spolufinancované ŽSK

1. KYSUCKÁ KNIŽNICA V ČADCA – NOSITEĽKA ODKAZU ĽUDOVÍTA ŠTÚRA
Zámerom projektu je zabezpečiť a zorganizovať spomienkové a vzdelávacie aktivity prezentujúce Ľudovíta Štúra a s ním spojené významné historické udalosti slovenských dejín pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra pre obyvateľov kysuckého regiónu.

2. SYSTEMATICKÁ AKVIZIČNÁ ČINNOSŤ – CESTA K SPOKOJNÉMU ČITATEĽOVI
Zámerom projektu je doplniť knižničný fond Kysuckej knižnice v Čadci o hodnotné dokumenty slovenských a svetových autorov s prihliadnutím na čitateľské záujmy a potreby čitateľov a návštevníkov knižnice.

3. ROZPRÁVKY VEČNÝCH DETÍ
Zámerom projektu je zrealizovať komplex aktivít určených deťom a mládeži mentálne postihnutých zameraných na kreatívnu prácu s knihou, textom a ilustráciou, prezentáciu svojich schopností a inakosti ostatným deťom a mládeži.

4. JURINOVA JESEŇ – KYSUCKÝ FESTIVAL DUCHOVNEJ TVORBY
Zámerom projektu je pripraviť prehliadku duchovnej tvorby súčasných autorov z oblasti literatúry, hudby, výtvarného a dramatického umenia a taktiež zorganizovať Celoslovenskú literárnu súťaž duchovnej tvorby v kategórii poézia a próza.

5. MLADÍ PROZAICI – 47. ROČNÍK CELOSLOVENSKEJ LITERÁRNEJ SÚŤAŽE JAŠÍKOVE KYSUCE
Zámerom projektu je zrealizovať 47. roč. Celoslovenskej literárnej súťaže mladých prozaikov Jašíkove Kysuce a s tým spojený týždenný festival s rovnomenným názvom „Jašíkove Kysuce“, ktorý bude pozostávať z literárnych večerov, autorských besied a prezentácii pôvodnej slovenskej literárnej tvorby, prednášok a seminárov s osobnosťami literárneho prostredia.
© Kysucká knižnica v Čadci
Sponzori:
MT - nábytok
Albi
e-Kysuce
Vilija - Kysucké pekárne, a.s.
Kysucký večerník
Bukov - veľkosklad ovocia a zeleniny
KTV - Kysucké televízne vysielanie
Partneri knižnice:
Kysucké múzeum v Čadci
Kysucké kultúrne stredisko
Kysucká galéria v Oščadnici
Żywiecka Biblioteka Samorządowa
Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm
Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou
Stredná odborná škola technická
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Obchodná akadémia Dušana Metoda Janotu
Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci
Pedagogická a sociálna akadémia sv. Márie Goretti v Čadci
Partnerské knižnice Kancelárie NR SR
KERIC, občianske združenie Čadca
InfoLib - Portál pre knižničnú a informačnú teóriu a prax
Životnými cestami Jána Palárika
Matica slovenská
POLONUS - Občianske združenie pôsobiace v oblasti kultúry, vzdelávania, športových a vzdelávacích aktivít.
Mediálni partneri:
e-Kysuce
Kysucký večerník
MY - KYSUCKÉ NOVINY
KTV - Kysucké televízne vysielanie
Slovenská asociácia knižníc
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky