Optimálna knižnica - semináre - Kysucká knižnica v Čadci

Pripravujeme
Nové knihy
Knižnica v médiách
Otváracie hodiny
Periodiká
Instagram
Facebook
Prebieha výpredaj vyradených kníh v Kysuckej knižnici v Čadci, ktoré si môžete zakúpiť za zostatkovú cenu 0,30 € za kus v čase otváracích hodín knižnice.
Prejsť na obsah

Optimálna knižnica - semináre

Činnosť
Optimálna knižnica – súčasť rozvojového programu mesta a obce v sociálnej,
kultúrnej a vzdelávacej oblasti 4.
Odborný seminár pre knihovníkov a ďalších záujemcov zameraný na biblioterapiu a prácu
so znevýhodnenými skupinami v knižniciMožnosti uplatňovania biblioterapie a zážitkového čítania v práci s používateľom, čitateľom, návštevníkom knižnice
Doc. PaedDr. Katarína Majzlanová, PhD. - vysokoškolská pedagogička a vedkyňa
z Katedry liečebnej pedagogiky Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave – odborníčku na biblioterapiu
Biblioterapia a seniori
PaedDr. Dominika Marsovszká - vysokoškolská pedagogička a vedkyňa z Katedry liečebnej pedagogiky Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
Prezentácia PowerPoint: Biblioterapia a seniori

Seniori a knižnice v procese vzdelávania (pohľad do knižníc na Slovensku)
Mgr. Zuzana Mjartanová - vedúca Oddelenia knižnično-informačných služieb Krajskej knižnice v Žiline

Čitateľ ako človek tvorivý – O aktivitách (nielen) pre seniorov v Krajskej knižnici v Žiline
Marek Homola - Krajská knižnica v Žiline úsek Organizácia počítačových kurzov a tvorivých dielni
Prezentácia PowerPoint: Čitateľ ako človek tvorivý

Z našej kuchyne - rozmanité aktivity pre znevýhodnených používateľov v Turčianskej knižnici v Martine
Mgr. Zora Kalmanová – vedúca Oddelenie služieb Turčianskej knižnici v Martine
Prezentácia PowerPoint: Z našej kuchyne

Práca so znevýhodnenými skupinami v Mestskej knižnici v Ružomberku
Mgr. Mária Lesáková - Mestská knižnica Ružomberok

Rozprávky večných detí – dlhoročný projekt realizovaný v Kysuckej knižnici v Čadci
Petronela Gavenčiaková – Kysucká knižnica v Čadci Úsek pre deti a mládež

Obecná knižnica v Makove - Práca so znevýhodnenými skupinami obyvateľov z obce a z okolia
Helena Pajerová - vedúca Obecnú knižnicu v Makove

Seniori v Kysuckej knižnici v Čadci
Mgr. Helena Pagáčová – Kysucká knižnica v Čadci Úsek knižnično-vzdelávacích činností
© Kysucká knižnica v Čadci
Sponzori:
Partneri knižnice:
Mediálni partneri:
Návrat na obsah