Metodika - Kysucká knižnica v Čadci

Pripravujeme
Nové knihy
Knižnica v médiách
Otváracie hodiny
Periodiká
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Metodika

Činnosť
METODIKA
ÚSEK KOORDINÁCIE A METODIKY
Kysucká knižnica v Čadci prostredníctvom úseku koordinácie a metodiky poskytuje:

• metodickú pomoc a poradenské služby pre verejné knižnice (mestské a obecné) okresov Čadca a Kysucké Nové Mesto formou metodických návštev a konzultácií, vrátane spolupráce s ich zriaďovateľmi pri vytváraní finančných a personálnych podmienok prevádzky knižníc,
• zabezpečuje a usmerňuje odborné činnosti verejných knižníc a knižníc iných typov v okresoch Čadca a Kysucké Nové Mesto, napomáha zlepšovať podmienky knižníc osobnými metodickými návštevami, konzultáciami a uskutočňovaním knižnično-informačného servisu, navrhuje riešenia problémov s prihliadnutím na špecifiká miest a obcí, na finančné možnosti a perspektívy rozvoja jednotlivých knižníc v spolupráci s predstaviteľmi miest a obcí kysuckého regiónu,
• v prípade záujmu kompetentných realizuje zaškoľuje začínajúcich knihovníkov,
• spracúva ročnú regionálnu štatistiku o činnosti verejných knižníc (mestských a obecných) okresov Čadca a Kysucké Nové Mesto, na základe ktorej analyzuje jednotlivé knižnično-informačné činnosti knižníc kysuckého regiónu,
• vypracováva odborné a informačné materiály pre potreby knižníc, ktoré má v metodickej pôsobnosti,
• buduje fond odbornej literatúry pre metodiku a archív činnosti verejných (obecných a mestských) knižníc a knihovníkov okresov Čadca a Kysucké Nové Mesto,
• organizuje pracovné a odborné podujatia pre zamestnancov knižnice a knihovníkov všetkých typov knižníc v regióne,
• usmernenie a poskytuje pomoc pri zapájaní sa verejných knižníc (mestských a obecných) a ich zriaďovateľov do rôznych výziev na podporu knižničných projektov s dôrazom na hľadanie finančnej podpory na akvizičnú činnosť knižníc,
• na základe uzatvorených dohôd so zriaďovateľmi verejných knižníc (mestských a obecných) zabezpečuje doplňovanie knižných fondov pre tieto knižnice okresov Čadca a Kysucké Nové Mesto,
• zabezpečuje výkon metodických funkcií aj vo vnútri Kysuckej knižnice v Čadci, pritom spolupracuje s jednotlivými odbornými útvarmi,
• podieľa sa na tvorbe ročného plánu činnosti a vyhodnotenia činnosti knižnice Kysuckej knižnice v Čadci.© Kysucká knižnica v Čadci
Sponzori:
MT - nábytok
Albi
Vilija - Kysucké pekárne, a.s.
e-Kysuce
Bukov - veľkosklad ovocia a zeleniny
KTV - Kysucké televízne vysielanie
Partneri knižnice:
Kysucké múzeum v Čadci
Kysucké kultúrne stredisko
Kysucká galéria v Oščadnici
Żywiecka Biblioteka Samorządowa
Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm
Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou
Stredná odborná škola technická
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Obchodná akadémia Dušana Metoda Janotu
Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci
Pedagogická a sociálna akadémia sv. Márie Goretti v Čadci
Partnerské knižnice Kancelárie NR SR
KERIC, občianske združenie Čadca
InfoLib - Portál pre knižničnú a informačnú teóriu a prax
Životnými cestami Jána Palárika
Matica slovenská
POLONUS - Občianske združenie pôsobiace v oblasti kultúry, vzdelávania, športových a vzdelávacích aktivít.
Mediálni partneri:
e-Kysuce
MY - KYSUCKÉ NOVINY
KTV - Kysucké televízne vysielanie
Slovenská asociácia knižníc
e-Kysuce
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky