Kniha Kysúc - Kysucká knižnica v Čadci

Pripravujeme
Nové knihy
Knižnica v médiách
Otváracie hodiny
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Kniha Kysúc

Podujatia


Kysucká knižnica v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja
v spolupráci s mediálnymi partnermi KYSUCE - Nezávislý týždenník Kysučanov,
e-KyYSUCE, Kysucký Večerník, My Kysucké noviny a Kysucká televízia
                                 

vyhlasujú  čitateľskú  súťaž
KNIHA KYSÚC 2016
Heslo súťaže „nominuj – hlasuj – vyhraj“


Podmienky súťaže:

• Aké knihy môžu byť nominované do súťaže?
- Knihy, ktoré boli vydané v roku 2016 a sú späté s regiónom Kysuce tematicky alebo osobou autora textovej či obrazovej časti.
- Tlačené knihy, graficky a knihársky spracované do formy zväzku viazanej alebo brožovanej publikácie, tvoriace myšlienkový a výtvarný celok a bolo im pridelené ISBN.
- Nominovať je možné knihy výlučne iba s textom, môže ísť o obrazovú publikáciu alebo text kombinovaný s obrazovou časťou.
- Knihy z oblasti krásnej alebo odbornej literatúry.

• Kto môže nominovať knihu?
- čitateľská verejnosť,
- autori knižných publikácií,
- zostavovatelia, redaktori, ilustrátori,
- vydavatelia, kníhkupci a distribútori kníh.

• Ako nominovať?
- Čitateľská verejnosť nominuje knihu nominačným listom, ktorý je možné si stiahnuť z internetovej stránky knižnice alebo vyzdvihnúť priamo v knižnici. Nominačný list je potrebné doručiť osobne, poštou alebo mailom na adresu knižnice.
- Autori nominovanej publikácie, zostavovatelia, redaktori, vydavatelia, kníhkupci a distribútori kníh doručia jeden výtlačok nominovanej publikácie spolu s nominačným listom osobne alebo poštou na adresu knižnice.
- K nominácii môžu byť priložené recenzie, kritiky uverejnené v periodikách, názory iných literátov na knihu a pod.

• Dôležité termíny súťaže:
- Termín odovzdania nominácií je od 20. januára do 28. februára 2017.
- Hlasovanie bude prebiehať od 1. marca do 7. apríla 2017.
- Vyhlásenie výsledkov súťaže bude 20. apríla 2017.

• Súťažné kategórie:
- Nominované knihy budú rozdelené do dvoch súťažných kategórií:
1. kategória: beletria
2. kategória: odborná literatúra
• Kde nájdete nominované knihy?
- Nominované knihy budú postupne predstavované mediálnymi partnermi i na internetovej stránke Kysuckej knižnice a Žilinského samosprávneho kraja. V období od 1. marca do 7. apríla 2017 budú publikácie vystavené v Kysuckej knižnici v Čadci.

• Kto rozhodne o výsledkoch súťaže?
- O víťaznej knihe rozhodne čitateľská verejnosť prostredníctvom hlasovacích lístkov. Hlasovanie bude možné realizovať po uzávierke nominácií v čase od 1. marca do 7. apríla 2017.
- Hlasovacie lístky budú uverejňované v regionálnych  týždenníkoch, na web stránke knižnice, alebo si ich záujemcovia môžu vyzdvihnúť priamo v knižnici.
- Na jednom hlasovacom lístku môže hlasujúci udeliť jeden hlas knihe v prvej kategórii (beletria) a jeden hlas knihe v druhej kategórii (odborná literatúra).
- Hlasujúci môže udeliť jednej knihe len jeden hlas. Počas trvania súťaže môže hlasujúci hlasovať len jedenkrát.
- Platný je len originálny anketový lístok, ktorý bude k dispozícii v knižnici, na web stránke knižnice alebo uverejnený v regionálnych periodikách.
- Hlasovací lístok je potrebné doručiť osobne do Kysuckej knižnice v Čadci prípadne do Mestskej knižnice v Kysuckom Novom Meste, Mestskej knižnice v Turzovke i Mestskej knižnice v Krásne nad Kysucou.
- Hlasovací lístok je možné doručiť aj poštou alebo mailom na nižšie uvedenú adresu Kysuckej knižnice v Čadci.

Kniha, ktorá získa najviac čitateľských hlasov, získa ocenenie Kniha Kysúc 2016.
Na slávnostnom vyhodnotení súťaže budú z hlasujúcich vyžrebovaní traja výhercovia, ktorí získajú vecné ceny, registrované členstvo v Kysuckej knižnici v Čadci na 365 dní. Prvý vyžrebovaný získa predplatné týždenníka KYSUCE na rok 2017.

Nominované knihy po skončení súťaže ostávajú majetkom knižnice, aby boli natrvalo prístupné jej čitateľom.

Autorom víťazných kníh knižnica bezplatne ponúkne spoluprácu a priestor pre prezentáciu publikácií širokej verejnosti a v prípade účasti knižnice na knižnom veľtrhu Bibliotéka aj priestor na tomto medzinárodnom podujatí.
Z kníh, ktoré sa umiestnili na prvých troch miestach súťaže v každom regióne Žilinského kraja, bude zostavená putovná výstava, ktorá bude postupne prezentovaná v každej regionálnej knižnici Žilinského samosprávneho kraja.

Termíny putovnej výstavy:
1. Krajská knižnica v Žiline 16.05.2017 - 20.06.2017
2. Turčianska knižnica v Martine 01.07.2017 - 20.07.2017
3. Oravská knižnica A. Habovštiaka  01.08.2017 - 20.08.2017 v Dolnom Kubíne
4. Liptovská knižnica G. F. Belopotockého  01.09.2017 - 20.09.2017 v Liptovskom Mikuláši
5. Kysucká knižnica v Čadci 01.10.2017 - 20.10.2017

Kontakt:
Poštová adresa: Kysucká knižnica v Čadci, Ul. 17. novembra 1258, 022 01 Čadca
www. kniznica-cadca.sk
Tel. : 041/4334616, 041/4334615

© Kysucká knižnica v Čadci
Sponzori:
MT - nábytok
Albi
e-Kysuce
Vilija - Kysucké pekárne, a.s.
Kysucký večerník
Bukov - veľkosklad ovocia a zeleniny
KTV - Kysucké televízne vysielanie
Partneri knižnice:
Kysucké múzeum v Čadci
Kysucké kultúrne stredisko
Kysucká galéria v Oščadnici
Żywiecka Biblioteka Samorządowa
Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm
Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou
Stredná odborná škola technická
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Obchodná akadémia Dušana Metoda Janotu
Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci
Pedagogická a sociálna akadémia sv. Márie Goretti v Čadci
Partnerské knižnice Kancelárie NR SR
KERIC, občianske združenie Čadca
InfoLib - Portál pre knižničnú a informačnú teóriu a prax
Životnými cestami Jána Palárika
Matica slovenská
POLONUS - Občianske združenie pôsobiace v oblasti kultúry, vzdelávania, športových a vzdelávacích aktivít.
Mediálni partneri:
e-Kysuce
Kysucký večerník
MY - KYSUCKÉ NOVINY
KTV - Kysucké televízne vysielanie
Slovenská asociácia knižníc
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky