Domov 3 - Kysucká knižnica v Čadci

Pripravujeme
Nové knihy
Knižnica v médiách
Otváracie hodiny
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Domov 3

Novinky 1 - 2  - 3
Kysucká knižnica v Čadci vyhlasuje výzvu na predkladanie cenových ponúk na zákazku: „Nákup dataprojektoru a projekčného premietacieho plátna na pojazdnom statíve“ pre skvalitnenie poskytovaných knižnično - informačných služieb, financovanú v rámci mikroprojektu zo zdrojov Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 podľa priloženej prílohy.
Kysucká knižnica v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja sa pod záštitou primátora Mesta Čadca aktívne zapája už do 10. ročníka celoslovenskej čitateľskej akcie "Čítajme si ...2017". Čitateľský maratón bude odštartovaný 31. mája 2017 o 9.00 hod. na pešej zóne pri fontáne, v prípade nepriaznivého počasia v Kysuckej knižnici v Čadci a súčasne v ZŠ M.R. Štefánika v Čadci.
 
Priaznivci literatúry, začínajúci básnici, prozaici a tvorcovia rozmanitých umeleckých žánrov - Klub Oáza je tu pre Vás a pre úspešný rozvoj Vášho talentu. Pozývame Vás na stretnutie rovnako "postihnutých" v piatok 26. mája 2017 o 17.00 hod. do študovne Kysuckej knižnice v Čadci.
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Čadci a Kysucká knižnica v Čadci Vás srdečne pozývajú na výstavu výtvarných prác detí materských škôl s názvom „NAMAĽUJME SPOLU ŠŤASTNÚ RODINU“. Jej cieľom je poukázať na význam šťastnej rodiny v živote detí a zároveň upriamiť pozornosť verejnosti na fakt, že šťastná rodina je spoľahlivá prevencia pred negatívnymi spoločenskými javmi. Slávnostné vyhodnotenie výtvarnej súťaže “Namaľujme spolu šťastnú rodinu“ vyhlásenej CPPPaP v Čadci sa bude konať 25. mája 2017 o 10.00 hod v Kysuckej knižnici v Čadci .
Kysucká knižnica v Čadci vyhlasuje zákazku na výber dodávateľa informačno-propagačných publikácií, letákov, záložiek v rámci mikroprojektu financovaného zo zdrojov Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 podľa priloženej prílohy.
Srdečne pozývame na prednášku zameranú na životné osudy a historický význam panovníčky Márie Terézie pri príležitosti 300- tého výročia jej narodenia.
Kysucká knižnica v Čadcivyhlasuje súťaž : zákazku na výber dodávateľa výpočtovej techniky pre skvalitnenie poskytovaných knižnično- informačných služieb, časť  financovaná zo zdrojov zriaďovateľa a časť  v rámci mikroprojektu zo zdrojov Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 podľa priloženej prílohy.

Srdečne pozývame zástupcov zriaďovateľov knižníc, knihovníkov a pracovníkov knižníc na odborný seminár „Optimálna knižnica – súčasť rozvojového programu mesta a obce v sociálnej, kultúrnej a vzdelávacej oblasti“ o aktuálnej situácii a stave v knižniciach kysuckého regiónu a knižníc Žilinského kraja, o možnostiach zlepšovania foriem a metód práce knižníc.
Kysucká knižnica v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja vyhlasuje 49. ročník Celoslovenskej literárnej súťaže JAŠÍKOVE KYSUCE 2017.
Kysucká knižnica v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja vyhlasuje 13. ročník Celoslovenskej literárnej súťaže duchovnej tvorby v kategóriách poézia a próza JURINOVA JESEŇ 2017.
Máte radi logické hry a hlavolamy? Prezentačný workshop magnetického variabilného hlavolamu Cuts sa uskutoční v našej knižnici 10. mája o 14.00 hod. Náučno-výchovná pomôcka CUTS je určená na hru i na podporu logického myslenia a zvyšovanie potenciálu hranice intelektového rozvoja detí, mládeže dospelých i seniorov.
Priaznivci Sone Behúňovej a jej tvorby, čaká Vás nový kultúrny zážitok. Soňa a naša knižnica slávnostne uvedie do literatúry novú knižku spomienkových príbehov pod názvom "Za troch chlapcov". Tešíme sa na Vás 11. mája 2017 o 16.00 hod v knižnici.
Kysucká knižnica v Čadci vyhlasuje zákazku na výber dodávateľa informačno-propagačných publikácií, letákov, záložiek v rámci mikroprojektu financovaného zo zdrojov Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 podľa priloženej prílohy.
Vážení priatelia krásneho slova a literatúry. Srdečne Vás pozývame na slávnostné vyhodnotenie kysuckej knižnej žatvy minulého roka Kniha Kysúc 2016. Podujatie sa uskutoční vo štvrtok 20. apríla 2017 o 16.00 hod. v Kysuckej knižnici v Čadci.
Zmena otváracích hodín počas veľkonočných sviatkov.
Kysucká knižnica v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja pripravila autorskú výstavu fotografií Jána Kočišeka, ktorá bude sprístupnená v priestoroch knižnice 3. apríla a potrvá do 31. mája 2017. Témou výstavy sú krásy našej slovenskej prírody, najmä z oblasti Kysúc.
Osmijankova literárna záhrada v Kysuckej knižnici v Čadci má pre Vás pripravený Rozprávkovník Osmijankových rozprávok, Šifrovník na odkliatie princeznej, Fantazmagoriku s rozprávkovými postavičkami a ďalšie prekvapenia ..... pozývame Vás na vernisáž výstavy vo štvrtok 6. apríla 2017 o 14.00 hod. v Kysuckej knižnici v Čadci.
Nová služba pre Vás!
Ponúkame registrovaným používateľom bezplatné prezenčné štúdium elektronických kníh.
Srdečne pozývame začínajúcich básnikov, prozaikov a literárnych tvorcov na literárny podvečer s Ladislavom Hrubým. Ponúkame možnosť prezentácie vlastnej literárnej tvorby a podporu i poradenstvo renomovaného spisovateľa a publicistu. Literárny klub Oáza Vás pozýva 24. marca o 17.00 hod. do Kysuckej knižnice.
Naši milí kamaráti, škôlkari a škôlkarky, je čas opäť zastrúhať farbičky a štetce namočiť do vodových farieb. V 14. ročníku výtvarnej súťaže detí materských škôl "Môj rozprávkový svet" sa tešíme na Vaše čarokrásne kresbičky.

Srdečne pozývame na zaujímavé autorské stretnutie a prezentáciu novej publikácie Andreja Renčka - Cesta hrdinov SNP od Dukly po Devín.


Na známosť sa všetkým knihomoľom dáva, že čitateľská súťaž „Kráľ čítaného slova“ sa opäť aktuálnou stáva. Milí kamaráti, aj v roku 2017 hľadáme najaktívnejšieho detského čitateľa, ktorý zasadne na kráľovský trón Kysuckého rozprávkového kráľovstva.
Srdečne pozývame na autorské stretnutie s Libou Chiarou Hladekovou a na jej zaujímavé rozprávanie o putovaní po Svätojakubskej ceste. Prezentácia knihy bude obohatená fotodokumentáciou a autorským čítaním vo štvrtok 16. marca o 16.00 hod . v Kysuckej knižnici.
Týždeň slovenských knižníc prebieha v tomto roku v rovnakom termíne ako Týždeň mozgu. Čítanie je najjednoduchším prostriedkom na trénovanie mozgu. Viac sa dozviete na "Dni otvorenej mysle" v stredu 15.marca 2017 o 14.00 hod. v Kysuckej knižnici.
Kamaráti - školáci, tešíte sa na prázdniny?
My veľmi. Tak šup do knižnice! Nebudete sa predsa nudiť doma. Predpoludnia plné tvorivej zábavy čakajú na Vás.
Kysucká knižnica v Čadci, Slovenská asociácia knižníc a Spolok slovenských knihovníkov a knižníc srdečne pozývajú na besedy, autorské stretnutia, výstavy a súťaže, kotré sa uskutočnia v rámci 18. ročníka celoslovenského podujatia "Týždeň slovenských knižníc" v dňoch od 13. - 19. marca pod spoločným mottom: KNIŽNICE PRE VŠETKÝCH.
Kysucká knižnica v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja v spolupráci s Centrom voľného času Čadca pozývajú smelých recitátorov a šikovné recitátorky na 7. ročník súťažnej prehliadky v prednese detí materských škôl "Jazýček môj, ohýbaj sa!"
Darujte Valentínsky darček
v podobe bezplatného preukazu. Príďte do Kysuckej knižnice v Čadci ako zaľúbený pár, jeden ako člen knižnice a druhý získa bezplatné zápisné alebo jeden sa zapíše za poplatok a druhý získa členstvo zdarma.
Hurá, v knižnici je karneval!
Srdečne pozývame rodičov a ich malé ratolesti, škôlkarov a škôlkarky, na podvečer plný krásnych rozprávkových masiek a šantivej zábavy. Tešíme sa na Vás.
Zaujímavé dokumenty Medzinárodného festivalu dokumentárnych filmov JEDEN SVET môžete zhliadnuť v Kysuckej knižnici v Čadci, ale na požiadanie aj na základných a stredných školách na Kysuciach v dňoch 13. - 24. februára 2017. V ponuke je i víťazný divácky film medzinárodného festivalu "Skutočná cena"...
Chcete sa informovať ako študovať v zahraničí? Pozývame na informačný seminár pre študentov stredných škôl zameraný na možnosti štúdia v zahraničí, získanie nových skúsenosti, rozhľadu a zapojenia sa do zahraničných štúdijných a vedecko-výskumných projektov.
Žilinský samosprávny kraj, Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, Kysucká knižnica v Čadci a autor Vás srdečne pozývajú na výstavu "KYSUCKÁ KRAJINA" Dušana Chilého z Dunajova, člena štúdia neprofesionálnych výtvarníkov regiónu Kysúc pri KKS v Čadci. Foyer - Kysucká knižnica v Čadci 1.3. - 31.3.2017.
Kysucká knižnica v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja sprístupní 6. februára 2017 putovnú výstavu „Európske rozprávky“. Výber vyše stovky najreprezentatívnejších titulov európskych rozprávok zo zbierok knižnice BIBIANY sprevádza na výstave 28 rozprávkových ilustrácií, za ktoré ich autori získali ocenenie na niektorom z podujatí organizovaných BIBIANOU.
Milí priatelia kníh a knižnej kultúry! Kysucká knižnica v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja v spolupráci s mediálnymi partnermi: Nezávislý týždenník Kysučanov – KYSUCE, e-KYSUCE, MY Kysucké noviny, Kysucký večerník a Kysucká televízia v Čadci vyhlasuje  čitateľskú anketovú súťaž Kniha Kysúc 2016. Ak poznáte niekoho, kto spĺňa podmienky súťaže, neváhajte a nominujte!
Prichádza i keď netuší, aké bude jej prijatie... Verš z novej básnickej zbierky "TAKto " - kysuckej poétky Marty Harajdovej Vás srdečne pozýva na jej slávnostnú prezentáciu. Navštívte knižnicu v piatok 27. januára o 17:00 hod. a započúvajte sa do nežných veršov a hudby. Marta píše TAKto...
Srdečne pozývame všetkých záujemcov o literatúru a umenie na autorské stretnutie s dvoma významnými osobnosťami - Slovákom žijúcim v Austrálii, umeleckým sklárom Stanislavom Melišom a spisovateľom a publicistom Dušanom Mikolajom. Autorská beseda sa uskutoční v našej knižnici 20. januára o 10.00 hod. v študovni kysuckých literátov.
Máte výtvarný talent, radi čítate a kreslíte? Pre talentované deti a mládež i zdravotne znevýhodnených organizuje knižnica ďalší ročník výtvarnej súťaže "Ilustrujem svoju obľúbenú knižku". Súťaž sa každoročne vyhlasuje v mesiaci január pri príležitosti narodenín akademického maliara Miroslava Cipára.
© Kysucká knižnica v Čadci
Sponzori:
MT - nábytok
Albi
e-Kysuce
Vilija - Kysucké pekárne, a.s.
Kysucký večerník
Bukov - veľkosklad ovocia a zeleniny
KTV - Kysucké televízne vysielanie
Partneri knižnice:
Kysucké múzeum v Čadci
Kysucké kultúrne stredisko
Kysucká galéria v Oščadnici
Żywiecka Biblioteka Samorządowa
Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm
Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou
Stredná odborná škola technická
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Obchodná akadémia Dušana Metoda Janotu
Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci
Pedagogická a sociálna akadémia sv. Márie Goretti v Čadci
Partnerské knižnice Kancelárie NR SR
KERIC, občianske združenie Čadca
InfoLib - Portál pre knižničnú a informačnú teóriu a prax
Životnými cestami Jána Palárika
Matica slovenská
POLONUS - Občianske združenie pôsobiace v oblasti kultúry, vzdelávania, športových a vzdelávacích aktivít.
Mediálni partneri:
e-Kysuce
Kysucký večerník
MY - KYSUCKÉ NOVINY
KTV - Kysucké televízne vysielanie
Slovenská asociácia knižníc
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky