Domov 2 - Kysucká knižnica v Čadci

Pripravujeme
Nové knihy
Knižnica v médiách
Otváracie hodiny
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Domov 2

Novinky 1 - 2  - 3
Autorské stretnutie s úspešným slovenským básnikom, prozaikom a publicistom Mariánom Grupačom zavŕši program sprievodných podujatí 49. ročníka Jašíkových Kysúc v piatok 1. decembra 2017 o 11.30 hod. Srdečne pozývame širokú čitateľskú verejnosť do Kysuckej knižnice v Čadci na podujatie Marian Grupač a Kysuce.
Srdečne pozývame čitateľskú verejnosť na spomienkové podujatie pri pamätnej tabuli Rudolfa Jašíka v Turzovke. Delegácia spisovateľov a začínajúcich mladých prozaikov 49. ročníka Celoslovenskej literárnej súťaže Jašíkove Kysuce 2017 si  uctí pamiatku významného slovenského spisovateľa 1. decembra 2017 o 10.30 hod. pri Mestskom úrade v Turzovke.
Mestská knižnica v Kysuckom Novom Meste privíta 1. decembra 2017 o 9.00 hod. na pôde svojej knižnice spisovateľa, básnika a autora hudobných textov Jaroslava Klusa. Podujatie organizované Kysuckou knižnicou v Čadci je realizované v rámci  sprievodných podujatí a autorských besied 49. Ročníka Jašíkových Kysúc.
Študenti a pedagógovia Strednej priemyselnej školy v Kysuckom Novom Meste sa stretnú v areáli svojej školy s významným súčasným spisovateľom, básnikom a publicistom Igorom Válekom. O jeho tvorbe a súčasnej slovenskej literatúre budú besedovať v piatok 1.12.2017 od 9.00 hod. Autorská beseda je organizovaná v rámci programu sprievodných podujatí 49. ročníka Jašíkových Kysúc.
Chcete sa dozvedieť ako sme na tom na Slovensku s čítaním, čitateľskou gramotnosťou a ako sa číta súčasná slovenská literatúra? Odpovede na tieto otázky vám prezradia dvaja odborníci z FF UK Bratislava – Doc. PhDr. Pavel Rankov PhD. a PhDr. Ľudmila Hrdináková na odbornom seminári pod názvom „Čítanie, čitateľská gramotnosť a súčasná slovenská literatúra“ v piatok 1. decembra 2017 o 8:00 hod. v Kysuckej knižnici v Čadci.
Srdečne pozývame mladých začínajúcich prozaikov, finalistov 49. ročníka Celoslovenskej literárnej súťaže na vyhodnocovací seminár a stretnutie s členmi  odbornej poroty súťaže dňa 30.11.2017 o 15:00 hod.


Srdečne pozývame všetkých priaznivcov výtvarného umenia a ilustračnej tvorby na autorské stretnutie s významnou osobnosťou slovenskej výtvarnej scény. Akademický maliar a ilustrátor Miroslav Cipár bude prezentovať svoju tvorbu v našej knižnici dňa 30.11.2017 o 11.00 hod.
Priaznivcov a milovníkov výtvarného umenia čaká v najbližších dňoch výber najkrajších ilustrácií slovenských výtvarníkov, ktoré zdobia priestory Kysuckej knižnice v Čadci. Vernisáž výstavy pod názvom „Slovenskí ilustrátori ocenení na BIB“  sa uskutoční 30. novembra 2017 o 10.30 hod. a bude spojená s hudobným programom spevákov a hudobníkov pôsobiacich na Konzervatóriu v Žiline.
Srdečne vás pozývame na autorské stretnutie a prezentáciu najnovšieho románu úspešného slovenského spisovateľa Petra Holku vo štvrtok 30.11.2017 o 8.00 hod. Román pod názvom OHYB RIEKY vás zaujme typickým „Holkovským“ humorom, iróniou, ale i vážnymi dejinnými udalosťami, ktoré prežívajú protagonisti troch generácií.

Srdečne pozývame na slávnostné vyhodnotenie 49. ročníka Celoslovenskej literárnej súťaže mladých prozaikov Jašíkove Kysuce 2017 s prezentáciou víťazných poviedok hercami slovenských divadiel a hudobný program pop-rockovej skupiny Šramot.

Milí kamaráti, už ste videli metly tancovať? Ak nie, pozývame Vás do Kysuckej knižnice v Čadci v piatok 24. novembra na netradičné čítanie - strašidelný METLOBAL. Čaká na Vás večer plný hrôzostrašnej zábavy nie len s metlou v ruke. S duchmi, strašidlami a bosorkami býva vraj veselo. Čáry máry fuk.
Srdečne pozývame všetkých priaznivcov literatúry na slávnostné vyhodnotenie 49. ročníka Celoslovenskej literárnej súťaže mladých prozaikov Jašíkove Kysuce 2017 a sprievodné podujatia, ktoré sa uskutočnia v dňoch 30. novembra – 1.decembra 2017.

Kysucká knižnica v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja a organizátori knižného veľtrhu Bibliotéka 2017 Vás srdečne pozývajú na prezentáciu víťazných kníh regionálnej čitateľskej súťaže KNIHA KYSÚC 2016 obohatenú o rozhovory s autormi a vydavateľmi Stará Bystrica a okolie a Pán doktor, príďte 2. Príbehy a fotografie z kysuckých osád očami MUDr. Jozefa Jakuša. Podujatie sa uskutoční vo štvrtok 9.11.2017 o 14.00 hod. v Inchebe Bratislava – Pódium č.1.

Kysucká knižnica v Čadci vyhlasuje výzvu na predkladanie cenových ponúk na zákazku: „Centrálny pult a nábytkové vybavenie centrálneho obslužného miesta pre používateľov knižnično-informačných služieb“ v rámci projektu: Kvalitné knižnično-informačné služby - spokojný návštevník knižnice. Projekt je podporený z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia - Zmluva č. 17-511-02617 a spolufinancovaný Žilinským samosprávnym krajom.
Srdečne pozývame všetkých aktívnych seniorov, ktorí sa zapojili do projektu biblioterapie, arteterapie a muzikoterapie pod názvom AKTIVIZÁCIA SENIOROV UMENÍM na slávnostné záverečné stretnutie, ktoré svojou hudobnou produkciou spríjemní Kysucká vrchárska heligónka dňa 26.10.2017 o 15.00 hod.
Srdečne pozývame na podujatie z cyklu aktivít projektu „Aktivizácia seniorov umením“ zameraného na poetoterapiu pod názvom „S knihou nie som sám“. Autorské stretnutie s Katarínou Mikolášovou sa uskutoční v utorok 17.októbra 2017 o 14.00 hod. Podujatie finančne podporilo Ministerstvo kultúry SR a spolufinancoval Žilinský samosprávny kraj.
Pietne spomienky venované kňazovi a básnikovi Jánovi Harantovi a spisovateľovi Pavlovi Hrtusovi Jurinovi sa uskutočnia dňa 13.10.2017 pri pamätných tabuliach v Turzovke o 11.00 hod. a pri Obecnom úrade v Klokočove o 12.30 hod.
Chcete sa bližšie oboznámiť so SLOVENSKOU DUCHOVNOU TVORBOU?  Pozývame Vás dňa 13.10.2017 o 9.00 hod. na odborný seminár s príspevkami odborníkov v danej oblasti – Teodora Križku, Jána Gallika a Jany Juhásovej.
Srdečne pozývame priaznivcov duchovnej tvorby na LITERÁRNY GALAVEČER A DIALÓGY POD LAMPOU. Slávnostné vyhodnotenie 13. ročníka Celoslovenskej literárnej súťaže Jurinova jeseň 2017 sa uskutoční 12.10.2017 o 17.30 hod. Prezentáciu tvorby víťazov súťaže hercami slovenských divadiel obohatí vystúpenie speváckeho zboru Schola cantorum Katolíckej univerzity v Ružomberku.
Rozborový hodnotiaci seminár na tému DUCHOVNÁ TVORBA JURINOVEJ JESENE je určený pozvaným finalistom literárnej súťaže a odbornej porote. Uskutoční sa 12.10.2017 o 15.30 hod. v prednáškovej miestnosti knižnice.
Spisovateľka a poetka Katarína Mikolášová rozlúskne ORIEŠKY VEČNEJ KRÁSY vo svojej tvorbe pre deti dňa 12.10.2017 o 10.00 hod.
DUCHOVNÉ MYŠLIENKY V TVORBE PRE DETI priblíži žiakom základných škôl spisovateľka Anna Olšovská vo štvrtok 12.10.2017 o 8.30 hod. v prednáškovej miestnosti knižnice.
Výstavu výtvarných artefaktov doplní prednáška zberateľa a výtvarného teoretika Milana Urbaníka pod názvom STARORUSKÉ IKONY dňa 11.10.2017  o 11.00 hod. Podujatie bude spojené s hudobným programom pod vedením Iriny Školníkovej.
Slávnostná vernisáž výnimočnej výstavy výtvarných originálov SAKRÁLNA MAĽBA – IKONY sa uskutoční v knižnici dňa 11.10.2017 o 10.30 hod. Srdečne pozývame všetkých milovníkov výtvarného umenia.
Prednášku FATIMSKÉ ZJAVENIA spojenú s audiovizuálnym programom ponúkame imobilným seniorom v Centre sociálnych služieb Park Čadca dňa 10.10.2017 o 9.30 hod.
Srdečne pozývame všetkých priaznivcov duchovnej tvorby na 13. ročník Celoslovenskej literárnej súťaže duchovnej tvorby v kategóriách poézia a próza. Vyhodnotenie súťaže dopĺňa bohatý sprievodný program v dňoch 10.10.-13.10.2017.
Kamaráti - škôlkari, v knižnici sa bude opäť spievať. Kysucká knižnica v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja organizuje 2. ročník speváckej súťaže pre sólové talenty predškolského veku O zlatý hrebienok Enrika Kokoríka.
Knižnica vyhlasuje ďalší ročník čitateľskej súťaže pre žiakov 2. ročníkov základných škôl v meste o najlepšiu čitateľskú triedu i najlepšieho čitateľa. Tak čítaj a vyhraj.
Rozprávky večných detí 3. Literárno – výtvarno - dramatické tvorivé dielne určené pre zdravotne postihnutých alebo inak znevýhodnené skupiny obyvateľstva.
Srdečne pozývame všetkých priaznivcov duchovnej tvorby na 13. ročník Celoslovenskej literárnej súťaže duchovnej tvorby v kategóriách poézia a próza. Vyhodnotenie súťaže dopĺňa bohatý sprievodný program v dňoch 10.10.-13.10.2017.
Kysucké rozprávkové kráľovstvo otvára svoje brány pre najmenších školáčikov - prváčikov a srdečne ich pozýva na "Slávnostný zápis" za čitateľov knižnice.
Milé mamičky, oteckovia a detičky zapojte sa do podnetnej medzinárodnej akcie „Medzinárodný týždeň nosenia detí“. Podujatie začína v pondelok 2. októbra 2017 o 9:30 hod. sprievodom do našej knižnice kde na vás čaká pestrý a bohatý program. Tešíme sa na vašu aktívnu účasť.
Srdečne pozývame začínajúcich básnikov a prozaikov na literárny večer so spisovateľom Ladislavom Hrubým. Podujatie sa uskutoční v piatok 29.9.2017 o 17.00 hod.
Kysucká knižnica v Čadci pripravila pre imobilných seniorov CSS zaujímavé podujatie v rámci cyklu aktivít celoslovenských Dní európskeho kultúrneho dedičstva. Prednáška doplnená audiovizuálnym programom – Klenoty v srdci Európy sa uskutoční dňa 21.9.2017 v CSS Čierne.
Srdečne pozývame na podujatie z cyklu aktivít projektu „Aktivizácia seniorov umením“ zameraného na  biblioterapiu pod názvom „ S knihou nie som sám“. Autorské stretnutie s Dušanom Mikolajom sa uskutoční v utorok 26. septembra 2017 o 14.00 hod.
Pozývame na výstavu Michaely Kubaščíkovej „Okná do myšlienok“ v artotéke Kysuckej knižnice v Čadci.
Zmena otváracích hodín: Otváracie hodiny Kysuckej knižnice v Čadci od 28.8.2017 do 4.9.2017
Ako počúvať hudbu – Lehotský
Srdečne vás pozývame na prednášku s hudobnými ukážkami organizovanú v rámci projektu „Aktivizácia seniorov umením“. „Ako počúvať hudbu, aby som mal z toho čo najväčší pôžitok“ vám priblíži hudobný teoretik a pedagóg Mgr. Marián Lehotský dňa 13. septembra 2017 o 14.00 hod. v knižnici.
500 rokov reformácie – výstava
Kysucká knižnica v Čadci a Evanjelický cirkevný zbor a. v. Žilina vás srdečne pozýva na vernisáž výstavy 500 ROKOV REFORMÁCIE. Podujatie je organizované v rámci celoslovenských „Dní európskeho kultúrneho dedičstva“. Výstava bude prístupná verejnosti vo vestibule knižnice od 7.9.2017 do 30.9.2017.

J.M. Hurban:
Pripomeňte si s nami a zborovým farárom ECAV Mgr. Mariánom Kaňuchom muža činu, spisovateľa, kňaza a národného buditeľa Jozefa Miloslava Hurbana dňa 7. septembra 2017 o 10.00 hod. v prednáškovej miestnosti knižnice.

S knihou nie som sám – Hladeková
Aktivizácia seniorov umením pokračuje ďalším zaujímavým podujatím z oblasti biblioterapie „S knihou nie som sám“. Radosť, pohodu a pozitívnu energiu vám ponúkne autorské stretnutie s Libou Chiarou Hladekovou v stredu 6. septembra 2017 o 14.00 hod.

Kysucká knižnica v Čadci vyhlasuje výzvu na predloženie cenových ponúk - zákazka s nízkou hodnotou a elektronickou aukciou prostredníctvom systému evoservis.sk. Názov zákazky: Materiálne vybavenie na realizáciu mikroprojeku - nákup stoličiek, otočného kresla a projekčného stolíka v rámci mikroprojektu financovaného zo zdrojov Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020.
Kysucká knižnica v Čadci vyhlasuje výzvu na predkladanie cenových ponúk na zákazku: Materiálne vybavenie na realizáciu mikroprojeku - nákup knižničných regálov, stolov a informačného pultu, v rámci mikroprojektu financovaného zo zdrojov Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020.
Zmena otváracích hodín Kysuckej knižnice v Čadci počas letných mesiacov júl a august.
Kysucká knižnica v Čadci vyhlasuje výzvu na predkladanie cenových ponúk na zákazku: „Nákup  výpočtovej techniky“ pre skvalitnenie poskytovaných knižnično - informačných služieb, časť financovaná zo zdrojov zriaďovateľa a časť v rámci mikroprojektu zo zdrojov Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 podľa priloženej prílohy.
Kysucká knižnica v Čadci prijíma kultúrne poukazy 2017 na zaplatenie poskytovaných služieb.
Kysucká knižnica v Čadci realizuje v rámci projektu „Aktivizácia seniorov umením“ cyklus letných  výtvarných dielní pre obyvateľov centier sociálnych služieb a zariadení pre seniorov v Čadci pod názvom „ Výtvarné umenie je mňa zdrojom krásnych snov“. Podujatie je finančne podporené Ministerstvom kultúry SR a spolufinancované Žilinským samosprávnym krajom.
Kysucká knižnica v Čadci pripravila originálny darček pre všetkých kamarátov, ktorí aj v lete radi čítajú. Príď počas prázdnin do knižnice, požičaj si knižky, nechaj sa odfotiť s vtipnými rekvizitami a možno práve Ty budeš náš SUPER LETNÝ DETSKÝ ČITATEĽ.
Kysucká knižnica v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja predstavuje tvorbu študentky druhého ročníka knižnej ilustrácie a grafiky Vysokej školy výtvarného umenia v Bratislave, Alžbetky Božekovej. Výstavu ilustrácií pod názvom VŠEHOČIZMUS si môžu návštevníci knižnice a milovníci umenia pozrieť vo výpožičnej hale Kysuckej knižnice v Čadci od 3. júla do 31. júla 2017.
Kto číta, ten cestuje. S našimi kamarátmi opäť vyrazíme za dobrodružstvom, poznaním a zábavou v letnom tábore malých knihovníkov – KNIHUĽKO. Prvý augustový týždeň si deti užijú aj vďaka finančnej podpore Fondu na podporu umenia a Žilinského samosprávneho kraja.
Milí kamaráti, Kysucká knižnica v Čadci pre Vás aj tento rok pripravila tvorivé a zábavné Leto v knižnici. Ak sa začnete doma nudiť, príďte každú prázdninovú stredu dopoludnia k nám a niečo spolu vymyslíme. Tešíme sa na Vás.
Milí študenti a žiaci, mali ste v tomto školskom roku na vysvedčení samé jednotky? Prineste nám ho ukázať do Kysuckej knižnice v Čadci a získate darček.
Leto príde konečne aj na Kysuce. Privíta ho nová letná čitáreň v areáli Kysuckej knižnice v Čadci. Príďte ho s nami privolať pri slávnostnom otvorení novej LETNEJ ČITÁRNE v pondelok 19. júna 2017 o 15.00 hod.
Milí kamaráti! Netradičné čítanie v Skanzene Nová Bystrica - Vychylovka, kedy Jánska noc opäť poodhalí svoje tajomstvá sa už blíži. Nezabudnite si pribaliť do batôžtekov skvelú náladu. Hurá za dobrodružstvom.
MILAN PAVLÍK vystavuje v Kysuckej knižnici v Čadci. Autorská výstava je sprístupnená vo výstavných priestoroch knižnice od 1.6. do 30.6.2017. Tešíme sa na Vašu návštevu.
Srdečne pozývame všetkých priaznivcov speváčky a autorky úspešných publikácií Marcely Laiferovej na prezentáciu jej novej knihy ktorá vyšla pod názvom "Ako si spríjemniť a okoreniť život". Prezentácia spojená s autogramiádou sa uskutoční v pondelok 26. Júna 2017 o 16.00 hod. v Kysuckej knižnici v Čadci.
Priatelia a vyznávači múz, hudobného, dramatického, literárneho a výtvarného umenia, všetci začínajúci i úspešní tvorcovia poézie, prózy, výtvarných artefaktov, scenárov či rôznych umeleckých produktov.
Srdečne Vás všetkých pozývame na 10. ročník multimediálneho celonočného podujatia Svätojánska poetická noc v Kysuckej knižnici v Čadci v piatok 23. júna 2017 zo začiatkom od 19.00 hod.
Kysucká knižnica v Čadci vyhlasuje VÝZVU na predloženie  cenových ponúk na zákazku: Grafický návrh, úprava a tlač informačno-propagačných publikácií, letákov, záložiek v rámci mikroprojektu financovaného zo zdrojov Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 podľa priloženej prílohy.
Srdečne pozývame všetkých priaznivcov literatúry na autorské čítanie a relaxáciu s dobrou knihou pod názvom „S knihou nie som sám“. Hosťom podujatia organizovaného v rámci projektu Aktivizácia seniorov umením finančne podporeného MK SR bude v stredu 14.6.2017 o 14.00 hod. spisovateľ Ladislav Hrubý.
Haló, kamaráti. Neviete čo s piatkovým večerom? Príďte 9. júna o 17.00 do Kysuckej knižnice v Čadci zabaviť sa s nami na „Najlepšiu knižnú párty“. Podujatie určené pre deti základných škôl sa koná v spolupráci s CVČ a Mestom Čadca. Tešíme sa na Vás.
„Celé Slovensko číta deťom“ – zapojte sa aj Vy v dňoch od 5.6. - 9.6.2017 v Kysuckej knižnici v Čadci.
Kysucká knižnica v Čadci vyhlasuje výzvu na predkladanie cenových ponúk na zákazku: „Nákup  výpočtovej techniky“ pre skvalitnenie poskytovaných knižnično - informačných služieb, časť financovaná zo zdrojov zriaďovateľa a časť v rámci mikroprojektu zo zdrojov Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 podľa priloženej prílohy.
Kysucká knižnica v Čadci vyhlasuje výzvu na predkladanie cenových ponúk na zákazku: „Nákup  televízora 4K SMART LED“ pre skvalitnenie poskytovaných knižnično - informačných služieb, financovanú v rámci mikroprojektu zo zdrojov Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 podľa priloženej prílohy.
© Kysucká knižnica v Čadci
Sponzori:
MT - nábytok
Albi
e-Kysuce
Vilija - Kysucké pekárne, a.s.
Kysucký večerník
Bukov - veľkosklad ovocia a zeleniny
KTV - Kysucké televízne vysielanie
Partneri knižnice:
Kysucké múzeum v Čadci
Kysucké kultúrne stredisko
Kysucká galéria v Oščadnici
Żywiecka Biblioteka Samorządowa
Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm
Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou
Stredná odborná škola technická
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Obchodná akadémia Dušana Metoda Janotu
Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci
Pedagogická a sociálna akadémia sv. Márie Goretti v Čadci
Partnerské knižnice Kancelárie NR SR
KERIC, občianske združenie Čadca
InfoLib - Portál pre knižničnú a informačnú teóriu a prax
Životnými cestami Jána Palárika
Matica slovenská
POLONUS - Občianske združenie pôsobiace v oblasti kultúry, vzdelávania, športových a vzdelávacích aktivít.
Mediálni partneri:
e-Kysuce
Kysucký večerník
MY - KYSUCKÉ NOVINY
KTV - Kysucké televízne vysielanie
Slovenská asociácia knižníc
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky