Akvizícia a katalogizácia - Kysucká knižnica v Čadci

Pripravujeme
Nové knihy
Knižnica v médiách
Otváracie hodiny
Periodiká
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Akvizícia a katalogizácia

Činnosť
AKVIZÍCIA A KATALOGIZÁCIA

Kysucká knižnica v Čadci prostredníctvom úseku akvizície a katalogizácie poskytuje:

Akvizícia alebo doplňovanie knižničného fondu:
• sledovanie edičných plánov vydavateľstiev, ponuky distribútorov a komunikácia s distribútormi
• vyhotovovanie a spracovanie objednávok,
• kontrola zásielok, faktúr  a dodaného tovaru,
• ochrana knižničných dokumentov - adjustácia (pečiatkovanie), určenie  signatúry a lokácie,
• evidencia knižničných jednotiek - prírastkovanie,   
• vkladanie magnetických štítkov,
• zabezpečovanie centrálnym nákupom nákup knižničných dokumentov pre mestá a obce regiónu Kysuce.

Katalogizácia:
• odborné spracovanie získaných knižničných dokumentov podľa odporúčaných pravidiel  bibliografického popisu a metodických usmernení,
• sprístupňovanie informácií o knižničnom fonde -  on-line katalóg.

Revízia a ochrana knižničného fondu:
• vyraďovanie a revízia knižničného fondu,
• aktualizácia knižničného fondu,
• vyhotovovanie štatistických prehľadov o stave a pohybe knižničného fondu.

© Kysucká knižnica v Čadci
Sponzori:
MT - nábytok
Albi
Vilija - Kysucké pekárne, a.s.
e-Kysuce
Bukov - veľkosklad ovocia a zeleniny
KTV - Kysucké televízne vysielanie
Partneri knižnice:
Kysucké múzeum v Čadci
Kysucké kultúrne stredisko
Kysucká galéria v Oščadnici
Żywiecka Biblioteka Samorządowa
Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm
Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou
Stredná odborná škola technická
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Obchodná akadémia Dušana Metoda Janotu
Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci
Pedagogická a sociálna akadémia sv. Márie Goretti v Čadci
Partnerské knižnice Kancelárie NR SR
KERIC, občianske združenie Čadca
InfoLib - Portál pre knižničnú a informačnú teóriu a prax
Životnými cestami Jána Palárika
Matica slovenská
POLONUS - Občianske združenie pôsobiace v oblasti kultúry, vzdelávania, športových a vzdelávacích aktivít.
Mediálni partneri:
e-Kysuce
MY - KYSUCKÉ NOVINY
KTV - Kysucké televízne vysielanie
Slovenská asociácia knižníc
e-Kysuce
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky